زبان فارسی ایران، افغانستان و تاجیکستان؛ یک زبان یا سه زبان؟

زبان فارسی ایران، افغانستان و تاجیکستان؛ یک زبان یا سه زبان؟

پنهان‌کن
Play Video

نام‌ها

رسول محمدی
دانش‌آموخته تاریخ زبان فارسی
شهزاده سمرقندی
روزنامه‌نگار
مهدی جامی
روزنامه‌نگار

پیشنهاد ما

وفا مهرآئین
آگورا
این‌ها همه پیغمبران جدیدند - وفا مهرآیین
محمود مسائلی
آگورا
مذهب نهادین و انکار هویت انسانی
عمار ملكی
آگورا
دموکراسی چیست و چگونه می توان آن را اندازه گیری کرد؟ بخش اول
احمد محمدپور، خوشناو قاضی، کمال سلیمانی
آگورا
زندگی و کار در حاشیە استعمار داخلی: اقتصاد سیاسی کولبری در رۆژهەڵات
استفان رزنیک
آگورا
درسگفتار شماره ۲۳
احمد اشرف
آزادی اندیشه شماره ۱۱
سه دیدار با هویت ایرانی

از دست ندهید

خبرها

به نقل از انجمن آزادی اندیشه
خبر
فراخوان مقاله - «زن، زندگی، آزادی» - ژورنال شماره ۱۳ آزادی اندیشه
پاییز ۱۴۰۱
ژورنال آزادی اندیشه
ژورنال آزادی اندیشه - شماره ۱۲

رویدادها