عرفان و رندی در شعر حافظ، گفتگو با داریوش آشوری، بخش اول

عرفان و رندی در شعر حافظ، گفتگو با داریوش آشوری، بخش اول

پنهان‌کن
Play Video

نام‌ها

داریوش آشوری
داریوش آشوری
زبان‌شناس، نویسنده و مترجم

پیشنهاد ما

وفا مهرآئین
آگورا
الاهیات محدود به مونوتئیزم به کجا می‌انجامد؟ - وفا مهرآیین
سخنرانی نادر نصیری
کنفرانس ۲۰۲۲
زندگی قهرمانانه و روزمره در سووشون
محمود مسائلی
آگورا
حقوق بشر و امید اجتماعی
سخنرانی آصف بیات
کنفرانس ۲۰۲۲
بررسی مفهوم طبقه متوسط فقیر
اسفندیار طبری
آزادی اندیشه شماره ۵
توده و نخبه از منظر انقلاب اکتبر

از دست ندهید

خبرها

به نقل از انجمن آزادی اندیشه
خبر
فراخوان مقاله - «زن، زندگی، آزادی» - ژورنال شماره ۱۳ آزادی اندیشه
پاییز ۱۴۰۱
ژورنال آزادی اندیشه
ژورنال آزادی اندیشه - شماره ۱۲

رویدادها