قدرت، انگیزه توجیه علمی دین – سعید پیوندی

قدرت، انگیزه توجیه علمی دین – سعید پیوندی

پنهان‌کن
Play Video

در پیوند با این محتوا

حسن یوسفی اشکوری
آگورا
نه علم دینی‌شدنی است و نه دین علمی‌شدنی - حسن یوسفی اشکوری
نیره توحیدی
آگورا
مطالعات زنان یا مقابله با فمینیسم؟! - نیره توحیدی

نام‌ها

سعید پیوندی
سعید پیوندی
استاد جامعه‌شناسی و روش‌شناسی

پیشنهاد ما

محمود مسائلی
آگورا
تأملی پیرامون مفهوم آزادی- بخش چهارم
مهرداد صمدزاده
آزادی اندیشه شماره ۱۲
ایران و جنبش عدم خشونت در آستانه قرن حاضر
محمد مالجو
آگورا
اقتصاد سیاسی ایران، ساز و کارها و چشم اندازها، بخش چهارم
محمود مسائلی
آگورا
ناسازگاری امارت اسلامی با مفهوم دولت مدرن
کاظم ایزدی
آزادی اندیشه شماره ۱
علوم اجتماعی و تحول آن در ایران
حسن یوسفی اشکوری
آگورا
آیا انقلاب بهمن اسلامی بود؟

از دست ندهید

خبرها

به نقل از انجمن آزادی اندیشه
خبر
فراخوان مقاله - «زن، زندگی، آزادی» - ژورنال شماره ۱۳ آزادی اندیشه
پاییز ۱۴۰۱
ژورنال آزادی اندیشه
ژورنال آزادی اندیشه - شماره ۱۲

رویدادها