ناهمزمانی فکری و فقدان گفتگو بین اندیشمندان و هنرمندان – نسیم خاکسار

ناهمزمانی فکری و فقدان گفتگو بین اندیشمندان و هنرمندان – نسیم خاکسار

پنهان‌کن
Play Video

در پیوند با این محتوا

اسفندیار دانشور
آگورا
ادبیات تبعید، تاثیر انقلاب ایران در ادبیات معاصر فرانسوی-فارسی -اسفندیار دانشور
عسل باقری
آگورا
روابط زن و مرد در ایدئولوژی فراگیر پنهان در سینمای ایران - عسل باقری

نام‌ها

نسیم خاکسار
نویسنده

پیشنهاد ما

جلیل روشندل
آگورا
شیوه اداره مطلوب- بخش اول
ایران آکادمیا
درسگفتار
گره، درباره ایران!؟
علیرضا مناف‌ زاده
آگورا
پارادایمهای اصلی پژوهشهای تاریخی، گفتگو با علیرضا مناف زاده، بخش چهارم
محمود مسائلی
آگورا
حق عشق ورزیدن به عنوان حقوق بشر
عسل باقری
کنفرانس ۲۰۱۹
بازنمایی روابط زن و مرد در سینمای ایران بعد از انقلاب
آندریاست ورنت، مائده مکتوم
مقاله
هرمنوتیک و هرمنوتیک عینی

از دست ندهید

خبرها

به نقل از انجمن آزادی اندیشه
خبر
فراخوان مقاله - «زن، زندگی، آزادی» - ژورنال شماره ۱۳ آزادی اندیشه
پاییز ۱۴۰۱
ژورنال آزادی اندیشه
ژورنال آزادی اندیشه - شماره ۱۲

رویدادها