نه علم دینی‌شدنی است و نه دین علمی‌شدنی – حسن یوسفی اشکوری

نه علم دینی‌شدنی است و نه دین علمی‌شدنی – حسن یوسفی اشکوری

پنهان‌کن
Play Video

در پیوند با این محتوا

سعید پیوندی
آگورا
قدرت، انگیزه توجیه علمی دین - سعید پیوندی
نیره توحیدی
آگورا
مطالعات زنان یا مقابله با فمینیسم؟! - نیره توحیدی

نام‌ها

حسن یوسفی اشکوری
پژوهشگر تاریخ و دین

پیشنهاد ما

کاظم کردوانی
آگورا
شهر و شهروندی در آیینه‌ی فروریختن ساختمان پلاسکو
محمود مسائلی
آگورا
تأملی پیرامون مفهوم آزادی- بخش اول
احمد محمدپور، کمال سلیمانی
آزادی اندیشه شماره ۸
آیا غیرفارسها می توانند صحبت کنند؟ روایت حاکم از «هویت ایرانی»
کوشیار پارسی
آزادی اندیشه شماره ۵
واژگانِ بزرگِ بربادرفته
سخنرانی آصف بیات
کنفرانس ۲۰۲۲
بررسی مفهوم طبقه متوسط فقیر

از دست ندهید

خبرها

به نقل از انجمن آزادی اندیشه
خبر
فراخوان مقاله - «زن، زندگی، آزادی» - ژورنال شماره ۱۳ آزادی اندیشه
پاییز ۱۴۰۱
ژورنال آزادی اندیشه
ژورنال آزادی اندیشه - شماره ۱۲

رویدادها