گفتمان قدرت در اندیشه میشل فوکو

گفتمان قدرت در اندیشه میشل فوکو

پنهان‌کن
Play Video

نام‌ها

رسول نفیسی

پیشنهاد ما

استفان رزنیک
آگورا
پیش‌گفتار درسگفتارهای اقتصاد مارکسی - استفان رِزنیک
امیریحیی آیت‌الهی
آگورا
مرزهای آزادی آکادمیک در شیوه الهیات‌ورزی نظام آموزشی بعد از انقلاب اسلامی ایران
مهرداد درویش‌پور
آگورا
مهاجرت، همپیوستگی، تبعیض قومی و نژادی
ایمان گنجی
آگورا
اعتراضات ایران در بستر اعتراضات جهانی

از دست ندهید

خبرها

به نقل از انجمن آزادی اندیشه
خبر
فراخوان مقاله - «زن، زندگی، آزادی» - ژورنال شماره ۱۳ آزادی اندیشه
پاییز ۱۴۰۱
ژورنال آزادی اندیشه
ژورنال آزادی اندیشه - شماره ۱۲

رویدادها