جنبش بی‌سر، اقتدار پدر، و حدود رهبری – ایمان گنجی

جنبش بی‌سر، اقتدار پدر، و حدود رهبری – ایمان گنجی

گزیده‌ای از پانزدهمین اپیزود پادکست ایران آکادمیا در گفتگو با ایمان گنجی

گزیده
برش‌های برگزیده‌ از محتوای ویدئویی آگورا
41 محتوا

نام‌ها

Play Video

در پیوند با این محتوا

پیشنهاد ما

خبرها

رویدادها