با تجدد یا بر تجدد؟

گفتگویی درباره خوانش هانا آرنت درباره تجدد

زمان انجام گفتگو: اول مارس ۲۰۲۴

مگان گفتگو: انستیتوی بین‌المللی تاریخ اجتماعی

در همکاری با ایران آکادمیا

مصاحبه
بایگانی مصاحبه‌های آگورا
20 محتوا

نام‌ها

Play Video

گفتگوی تورج اتابکی با رامین جهانبگلو

گفتگویی درباره خوانش هانا آرنت درباره تجدد

«با تجدد یا بر تجدد؟»، عنوان گفتگوی تورج اتابکی پژوهشگر ارشد انستیتوی بین‌المللی تاریخ اجتماعی و استاد تاریخ اجتماعی خاورمیانه و آسیای مرکزی، با رامین جهانبگلو، فیلسوف و مدیر اجرایی مرکز مهاتما گاندی برای عدم خشونت و مطالعات صلح است که در محل انستیتوی بین‌المللی تاریخ اجتماعی انجام شده است. از شما دعوت می‌کنیم ویدئوی این گفتگو را در این پُست مشاهده کنید.

پیشنهاد ما

خبرها

رویدادها