بنر کنفرانس ICCI ۲۰۲۴ در وبسایت ایران آکادمیا
بنر تلفن همراه کنفرانس ۲۰۲۴
جنبش‌های اجتماعی در خاورمیانه – آصف بیات

جنبش‌های اجتماعی در خاورمیانه – آصف بیات

درسگفتار
بایگانی درسگفتارهای آزاد
66 محتوا

نام‌ها

Play Video

این درسگفتار  در دوره آزاد خاورمیانه از سرگذشت تا سرنوشت در آکادمیکس تدریس شده است.

پیشنهاد ما

طراح و مدرس دوره: آناهیتا حسینی
دوره‌های آکادمیکس
خاورمیانه، از سرگذشت تا سرنوشت

خبرها

رویدادها