بنر کنفرانس ICCI ۲۰۲۴ در وبسایت ایران آکادمیا
بنر تلفن همراه کنفرانس ۲۰۲۴
مقدمه‌ای بر پرسش کرد – بخش اول – کامران متین

مقدمه‌ای بر پرسش کرد – بخش اول – کامران متین

درسگفتار
بایگانی درسگفتارهای آزاد
66 محتوا

نام‌ها

Play Video

این مجموعه از درسگفتار  در دوره آزاد خاورمیانه از سرگذشت تا سرنوشت در آکادمیکس تدریس شده‌اند.

در پیوند با این محتوا

پیشنهاد ما

طراح و مدرس دوره: آناهیتا حسینی
دوره‌های آکادمیکس
خاورمیانه، از سرگذشت تا سرنوشت

خبرها

رویدادها