مقدمه‌ای بر پرسش کرد – بخش سوم – کامران متین

مقدمه‌ای بر پرسش کرد – بخش سوم – کامران متین

درسگفتار
بایگانی درسگفتارهای آزاد
66 محتوا

نام‌ها

Play Video

این مجموعه از درسگفتار  در دوره آزاد خاورمیانه از سرگذشت تا سرنوشت در آکادمیکس تدریس شده‌اند.

در پیوند با این محتوا

پیشنهاد ما

طراح و مدرس دوره: آناهیتا حسینی
دوره‌های آکادمیکس
خاورمیانه، از سرگذشت تا سرنوشت

خبرها

رویدادها