آزادگی از دیدگاه رازی: خرد در ستیز با پیامبری و دین

آزادگی از دیدگاه رازی: خرد در ستیز با پیامبری و دین

پنهان‌کن

نام‌ها

آرش جودکی
استاد فلسفه سیاسی، مفسر و تحلیل‌گر

متن کامل مقاله را در لینک زیر مطالعه کنید

پیشنهاد ما

منصوره شجاعی
آگورا
جُستار پنجم: از تقابل یا همراهی گفتمان برابری‌خواهی با گفتمان انتخابات
محمود مسائلی
آگورا
آزادی‌های فردگرایانه و سیاست‌های واکسینه‌شدن
داریوش آشوری
آگورا
عرفان و رندی در شعر حافظ، گفتگو با داریوش آشوری، بخش اول
مجتبی مهدوی
آزادی اندیشه شماره ۶
چپ مسلمان در سه اپیزود: از نخشب تا نو‌شریعتی‌ ها
سمیه رستم پور
آگورا
تولید دانش فمینیستی در جنوب جهانی

از دست ندهید

خبرها

نویسنده: کمال سلیمانی، برگردان: مهدی رضایی
کتاب
اسلام و ناسیونالیسم‌های متنازع در خاورمیانه ۱۹۲۶-۱۸۷۶
نویسنده: کیت میلِت، برگردان: کوهیار گُردی
کتاب
سیاست جنسی

رویدادها

15 دسامبر
15 دسامبر
علی پرسان و آرش سرکوهی
17:00

تا

20:00
00
:
00
:
00
:
00
This Event Has Ended
نگاهی به سویه‌هایی از کارنامه سیاسی ایرانیان در خارج
17 دسامبر
17 دسامبر
19:00

تا

20:30
00
:
00
:
00
:
00
This Event Has Ended
«انقلاب» یا گام‌های صبورانه در راه گذار به دموکراسی؟