آزادی وجدان، اصلِ فراموش‌ شده‌ آزادی‌ ها

آزادی وجدان، اصلِ فراموش‌ شده‌ آزادی‌ ها

پنهان‌کن

متن کامل مقاله را در لینک زیر مطالعه کنید

نام‌ها

کاظم کردوانی
جامعه شناس

پیشنهاد ما

محمدرضا نیکفر
آزادی اندیشه شماره ۸
نقد سیاست هویت
استفان رزنیک
آگورا
درسگفتار شماره ۴
سالن ۱ - فارسی
روز فارسی
میزگرد شورای دبیران ژورنال آزادی اندیشه
علیرضا مناف‌ زاده
آگورا
کسروی و هویت ایرانی، گفتگو با علیرضا مناف زاده، بخش نخست
مترجمان: بهداد بردبار و شهرام کیانی
آگورا
تحلیل مارکس از تولید سرمایه‌دارانه
حسن یوسفی اشکوری
آگورا
نه علم دینی‌شدنی است و نه دین علمی‌شدنی - حسن یوسفی اشکوری

از دست ندهید

خبرها

به نقل از انجمن آزادی اندیشه
خبر
فراخوان مقاله - «زن، زندگی، آزادی» - ژورنال شماره ۱۳ آزادی اندیشه
پاییز ۱۴۰۱
ژورنال آزادی اندیشه
ژورنال آزادی اندیشه - شماره ۱۲

رویدادها