بنر ثبت نام در برنامه تحصیلی ایران آکادمیا
بنر ثبت نام در برنامه تحصیلی ایران آکادمیا
اما:‌ زاویه ای برای اندیشیدن

اما:‌ زاویه ای برای اندیشیدن

پنهان‌کن

نام‌ها

هنگامه صابری
استاد نظریه و تاریخ حقوق بین الملل، حقوق معلولیت و حقوق بشر
منصوره شجاعی
منصوره شجاعی
نویسنده، پژوهشگر و فعال حقوق زنان

متن کامل مقاله را در لینک زیر مطالعه کنید

پیشنهاد ما

عاصفه رضایی
نوشتاری
اسلامیسم، جنبشی جماعت‌گرا
سخنرانی وفا مهرآیین
کنفرانس ۲۰۲۲
تعریف شاخص‌هایی برای بازشناسایی سکسیسم در کتاب‌های درسی
پوستر پوپولیسم - سمینار
از مجموعه افق‌های متکثر
همایش
مفهوم پوپولیسم و اهمیت آن
محمود مسائلی
آگورا
عوام‌فریبی و حکومت بدترین‌ها
سعید مدنی، نیره توحیدی، مهرداد درویش‌پور
آگورا
خیزش‌های اجتماعی در ایران و آینده آنها

از دست ندهید

خبرها

نویسنده: کیت میلِت، برگردان: کوهیار گُردی
کتاب
سیاست جنسی
گفتگوی نخست - بروکسل
خبر
🎓 آکادمیا تور آغاز می‌شود

رویدادها

1 آگوست
31 اکتبر
دبیرخانه
00
:
00
:
00
:
00
This Event Has Ended
ثبت‌نام در برنامه تحصیلی مطالعات اجتماعی
29 سپتامبر
29 سپتامبر
مرضیه محبی و معین خزائلی
17:00

تا

20:00
00
:
00
:
00
:
00
This Event Has Ended
دادگستری و دادخواهی - واقعیت و هنجار