داستان دو کشور: دولت، جامعه، و سیاست جنسیتی در ایران و افغانستان

داستان دو کشور: دولت، جامعه، و سیاست جنسیتی در ایران و افغانستان

پنهان‌کن

متن کامل مقاله را در لینک زیر مطالعه کنید

نام‌ها

والنتاین مقدم
استاد جامعه شناسی و مطالعات جنسیت

پیشنهاد ما

ژانت آفاری و راجر فریدلند
آزادی اندیشه شماره ۷
مکتب فرانکفورت، اقتدارگرایی، اسلام‌گرایی و سیاست لوازم آرایش – از آلمان دهه‌ ۱۹۲۰ تا خاورمیانه‌ عصر حاضر
سخنرانی ثریا افضلی
سخنرانی
درک اقتدار از منظر ماکس وبر و مفهوم امروزی کاریزما
ریحانه غلامی
از آگورا
مارکسیسم هوسرلی
سخنرانی علیرضا کاظمی
سخنرانی
فشرده‌ای از تجربه ده‌ساله ایران آکادمیا
علیرضا مناف‌زاده
آزادی اندیشه شماره ۱۱
جمشید بهنام، روایتگر تنهایی، خشونت و بحران‌ها

از دست ندهید

خبرها

سخنان افتتاح کنفرانس ICCI - رها بحرینی
خبرهای کنفرانس
سخنان افتتاح کنفرانس بین‌المللی ایران‌پژوهی معاصر
-
خبرهای کنفرانس
گزارش سایت آسو درباره کنفرانس ICCI

رویدادها