دانشگاه تهران و دانشکده علوم اجتماعی

دانشگاه تهران و دانشکده علوم اجتماعی

پنهان‌کن

متن کامل مقاله را در لینک زیر مطالعه کنید

نام‌ها

جمشید بهنام
استاد فقید جامعه شناسی

پیشنهاد ما

رضا رکوئی
کنفرانس ۲۰۱۹
بویش، تن، زمین : پدیده شناسی انقلاب ایران
محمدرضا نیکفر
آزادی اندیشه شماره ۹
چپ ایرانی
محمدرضا نیكفر
آگورا
هنوز مغز ما چندان تکان نخورده است - محمدرضا نیکفر
سایه آذرپناه و مائده مکتوم
آزادی اندیشه شماره ۱۱
مواجههٔ مسئله‌آفرینِ «ما» با دیگری: یک رؤیا و چند تفسیر
سخنرانی یاشار تاج‌محمدی
کنفرانس ۲۰۲۲
مصطفی رحیمی - تاملاتی درباره‌ی یک سنت فکری
ایمان گنجی
آگورا
نقد بُتوارگی؛ فرایند و محصول در هنر - ایمان گنجی

از دست ندهید

خبرها

به نقل از انجمن آزادی اندیشه
خبر
فراخوان مقاله - «زن، زندگی، آزادی» - ژورنال شماره ۱۳ آزادی اندیشه
پاییز ۱۴۰۱
ژورنال آزادی اندیشه
ژورنال آزادی اندیشه - شماره ۱۲

رویدادها