دینداری مومنانه در جهان راز زدائی شده – زندگی نامه فکری مجتهد شبستری

دینداری مومنانه در جهان راز زدائی شده – زندگی نامه فکری مجتهد شبستری

پنهان‌کن

متن کامل مقاله را در لینک زیر مطالعه کنید

نام‌ها

محسن متقی
محسن متقی
جامعه‌شناس، نویسنده

پیشنهاد ما

زینب پیغمبرزاده، سجاد سپهری
اپیزود ۶
اپیزود ۶ – درک ما از جنسیت و سکسوالیته- زینب پیغمبرزاده
استفان رزنیک
آگورا
درسگفتار شماره ۱۱
لادن رهبری، شیا لانگمن، ژیلی کونه
آزادی اندیشه شماره ۸
بدن زنانه همچون حامل هویت ملی در ایران؛ تحلیل انتقادی گفتمان بازنمایی بدن زنانه در محتواهای آنلاین رسمی
محمود مسائلی
آگورا
ابعاد کیفری شکنجه در حقوق بین‌الملل
یوسف پوریعقوب
آگورا
از جماعت تا جامعه شدن
استفان رزنیک
آگورا
درسگفتار شماره ۲

از دست ندهید

خبرها

به نقل از انجمن آزادی اندیشه
خبر
فراخوان مقاله - «زن، زندگی، آزادی» - ژورنال شماره ۱۳ آزادی اندیشه
پاییز ۱۴۰۱
ژورنال آزادی اندیشه
ژورنال آزادی اندیشه - شماره ۱۲

رویدادها