معرفی و بررسی کتاب رفتارهای جنسیت‌ زده در کتاب‌ های درسی ایران

معرفی و بررسی کتاب رفتارهای جنسیت‌ زده در کتاب‌ های درسی ایران

پنهان‌کن

متن کامل مقاله را در لینک زیر مطالعه کنید

نام‌ها

ستاره مظفری
خورشید خدابخش رشاد
پژوهشگر

پیشنهاد ما

منصوره شجاعی
جستارهای منصوره شجاعی
حکایت دختران قوچان:‌ تاریخ‌نگاریِ جنسیتی
اصغر شیرازی، کاظم کردوانی
آگورا
ایرانیت، ملیت، قومیت، گفتگو با اصغر شیرازی، بخش اول
حسن یوسفی اشکوری
آگورا
آیا انقلاب بهمن اسلامی بود؟
محمود مسائلی
آگورا
اصول مقاومت مدنی در مبارزه با استبداد

از دست ندهید

خبرها

به نقل از انجمن آزادی اندیشه
خبر
فراخوان مقاله - «زن، زندگی، آزادی» - ژورنال شماره ۱۳ آزادی اندیشه
پاییز ۱۴۰۱
ژورنال آزادی اندیشه
ژورنال آزادی اندیشه - شماره ۱۲

رویدادها