نگاهی به تحول جامعه‌ ایرانی از پنجره‌ سینمای هنری اش

نگاهی به تحول جامعه‌ ایرانی از پنجره‌ سینمای هنری اش

پنهان‌کن

متن کامل مقاله را در لینک زیر مطالعه کنید

نام‌ها

فرهاد خسروخاور
فرهاد خسروخاور
جامعه‌شناس، نویسنده
سعید سنجابی
ایرج سبحانی
ایرج سبحانی
پزشک و پژوهشگر

پیشنهاد ما

اشکان بهشتی
آگورا
ردپای امرواقع: نقد ایدئولوژی و مسئله‌ی ایران
استفان رزنیک
آگورا
درسگفتار شماره ۶
منصوره شجاعی
آگورا
جُستار پنجم: از تقابل یا همراهی گفتمان برابری‌خواهی با گفتمان انتخابات
محمود مسائلی
آگورا
حق عشق ورزیدن به عنوان حقوق بشر

از دست ندهید

خبرها

به نقل از انجمن آزادی اندیشه
خبر
فراخوان مقاله - «زن، زندگی، آزادی» - ژورنال شماره ۱۳ آزادی اندیشه
پاییز ۱۴۰۱
ژورنال آزادی اندیشه
ژورنال آزادی اندیشه - شماره ۱۲

رویدادها