کارنامه‌ منصوره اتحادیه

کارنامه‌ منصوره اتحادیه

پنهان‌کن

متن کامل مقاله را در لینک زیر مطالعه کنید

نام‌ها

الهام ملک‌زاده
استاد تاریخ

پیشنهاد ما

سخنرانی شیما تدریسی
کنفرانس ۲۰۲۲
پیشروی آرام دستفروشان زن در مترو تهران
محمد مالجو
آگورا
اقتصاد سیاسی ایران، ساز و کارها و چشم اندازها، بخش اول
مهدی خلجی
آگورا
سعادت و سیاست، گفتگو با مهدی خلجی بخش اول
محمود مسائلی
جستار
نگرش فرا-رشته ای و رهایی بخشی اندیشه
نیما قاسمی
آگورا
روشنفکری و خشونت

از دست ندهید

خبرها

به نقل از انجمن آزادی اندیشه
خبر
فراخوان مقاله - «زن، زندگی، آزادی» - ژورنال شماره ۱۳ آزادی اندیشه
پاییز ۱۴۰۱
ژورنال آزادی اندیشه
ژورنال آزادی اندیشه - شماره ۱۲

رویدادها