ویدئو، دسته‌بندی کلی تولیدات تصویری در آگورا، تریبون ایران آکادمیا، است. ویدئو؛ وبینار، درسگفتار، درسگفتارهای کوتاه، مصاحبه، بررسی کتاب و سخنرانی و گزیده را شامل می‌شود.

درسگفتار کوتاه
مجموعه درسگفتارهای دانشگاه مردم
17 Post(s)
درسگفتار
بایگانی درسگفتارهای آزاد
50 Post(s)
بررسی کتاب
5 Post(s)
سخنرانی
72 Post(s)
گزیده
برش‌های برگزیده‌ از محتوای ویدئویی آگورا
31 Post(s)
مصاحبه
بایگانی مصاحبه‌های آگورا
13 Post(s)
وبینار
بایگانی وبینارهای ماهانه
51 Post(s)
همایش
مجموعه سخنرانی‌ها
9 Post(s)

بایگانی ویدئو

روز انگلیسی
چالش‌های دفاع از آزادی بیان هنری
سخنرانی آندرا ماتِی
سخنرانی آندرا ماتِی، کنفرانس ایران و گردش قرن، لاهه، هلند، ۲۶ اوت ۲۰۲۲، روز انگلیسی
روز انگلیسی
موعظه نفرت: تحلیلی از سخنان نفرت انگیز جنسیتی در خطبه‌های نماز جمعه در ایران
سخنرانی روجا فضائلی
سخنرانی روجا فضائلی و درسا فرجی، کنفرانس ایران و گردش قرن، لاهه، هلند، ۲۶ اوت ۲۰۲۲، روز انگلیسی
روز انگلیسی
درک اقتدار از منظر ماکس وبر و مفهوم امروزی کاریزما
سخنرانی ثریا افضلی
سخنرانی ثریا افضلی، کنفرانس ایران و گردش قرن، لاهه، هلند، ۲۶ اوت ۲۰۲۲، روز انگلیسی
روز انگلیسی
زاغه ها و جمعیت های «نامرئی» نئولیبرالیسم
سخنرانی ایمان گنجی
سخنرانی ایمان گنجی، کنفرانس ایران و گردش قرن، لاهه، هلند، ۲۶ اوت ۲۰۲۲، روز انگلیسی (این سخنرانی به زبان فارسی است)
روز انگلیسی
طبقه متوسط ایران و لایه‌های فقیر آن
سخنرانی محمدرضا نیکفر
سخنرانی محمدرضا نیکفر، کنفرانس ایران و گردش قرن، لاهه، هلند، ۲۶ اوت ۲۰۲۲، روز انگلیسی (این سخنرانی به زبان فارسی است)
روز فارسی
قرن چهاردهم خورشیدی و چالش‌های روشنفکران مسلمان [سخنرانی]
سخنرانی محسن متقی
موضوع این نوشته پرداختن به ظهور جریان روشنفکری مسلمان در قرن ۱۴ شمسی و فراز و فرود آن در تاریخ معاصر ایران است. برای فهم بهتر این جریان به بررسی چهار نسل از روشنفکران مسلمان خواهیم پرداخت که دغدغه اصلی آنان بازاندیشی در باره منظومه فکری اسلام برای سازگار کردن آن با ارزش های جهان مدرن است. هدف این نوشته برجسته کردن رابطه تنگاتنگ کوشش های فکری این جریان و تحولات اجتماعی ایران است که نمود آن را می توان در سرمشق های فکری هر نسل از آنان دید.
روز فارسی
روشنفکران و جنبش‌های اجتماعی در ایران قرن چهاردهم [سخنرانی]
سخنرانی سعید پیوندی
چهار چنبش اجتماعی مهم این قرن برای تحلیل انتخاب شدند: جنبش ملی دوران پس از جنگ دوم جهانی تا سال ۱۳۳۲، جنبش ضد سلطنتی سال‌های ۱۳۵۶ و ۱۳۵۷ که منجر به استقرار جمهوری اسلامی شد، جنبش سبز سال ۱۳۸۸ در مخالفت با نتایج انتخابات ریاست جمهوری، خیزش‌های اعتراضی مردمی سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸.
روز انگلیسی
تعهدات Erga Omnes در حقوق بین الملل حقوق بشر و عدم تمایل جمهوری اسلامی ایران به اطاعت از آن
سخنرانی محمود مسائلی
سخنرانی محمود مسائلی، کنفرانس ایران و گردش قرن، لاهه، هلند، ۲۶ اوت ۲۰۲۲، روز انگلیسی
روز انگلیسی
گام برداشتن در راستای حقیقت یابی، رفع معافیت از مجازات و اعاده حیثیت قربانیان نقض حقوق بشر در دهه های گذشته در ایران
سخنرانی همایون علیزاده
سخنرانی همایون علیزاده، کنفرانس ایران و گردش قرن، لاهه، هلند، ۲۶ اوت ۲۰۲۲، روز انگلیسی
روز انگلیسی
زندگی قهرمانانه و روزمره در سووشون
سخنرانی نادر نصیری
سخنرانی نادر نصیری، کنفرانس ایران و گردش قرن، لاهه، هلند، ۲۶ اوت ۲۰۲۲، روز انگلیسی
روز انگلیسی
گونه‌شناسی تفکر ارتدادی در ایران
سخنرانی آرش قجرجزی
سخنرانی آرش قجرجزی، کنفرانس ایران و گردش قرن، لاهه، هلند، ۲۶ اوت ۲۰۲۲، روز انگلیسی
روز انگلیسی
گفتگو پیرامون کتاب «در میانه، در حاشیه»
گفتگو و معرفی کتاب
گفتگو و معرفی کتاب، زمانه مدیا، کنفرانس ایران و گردش قرن، لاهه، هلند، ۲۶ اوت ۲۰۲۲، روز انگلیسی
روز انگلیسی
یادبود کشتار ۱۳۶۷
سخنرانی فاطما بولاز
سخنرانی فاطما بولاز، کنفرانس ایران و گردش قرن، لاهه، هلند، ۲۶ اوت ۲۰۲۲، روز انگلیسی
روز انگلیسی
غلبه بر محرمانه بودن بایگانی؟ تجربه پروژه تحقیقاتی «آف-سایت»
سخنرانی ناتالیا پاشکیوا
سخنرانی ناتالیا پاشکیوا، کنفرانس ایران و گردش قرن، لاهه، هلند، ۲۶ اوت ۲۰۲۲، روز انگلیسی
روز انگلیسی
جمهوری اسلامی و ساخت گفتمانی «دیگریِ سیاسی» در آموزش و فرهنگ عامه
سخنرانی آناهیتا حسینی
سخنرانی آناهیتا حسینی، کنفرانس ایران و گردش قرن، لاهه، هلند، ۲۶ اوت ۲۰۲۲، روز انگلیسی
روز انگلیسی
«پیشروی آرام» دستفروشان زن در متروی تهران [انگلیسی]
سخنرانی فاطمه صادقی
سخنرانی فاطمه صادقی، کنفرانس ایران و گردش قرن، لاهه، هلند، ۲۶ اوت ۲۰۲۲، روز انگلیسی
روز انگلیسی
مواجهه زنان ایران با «کنترل اجباری» در طول کووید۱۹
سخنرانی حمیده صابری
سخنرانی حمیده صابری، کنفرانس ایران و گردش قرن، لاهه، هلند، ۲۶ اوت ۲۰۲۲، روز انگلیسی
روز انگلیسی
ادراک زنان از سلامت و ناایمنی کلی در فضاهای شهری: تحلیل کیفی و مبتنی بر مطالعه موردی مناطق شهری تهران
سخنرانی زهره رجبی
سخنرانی زهره رجبی، کنفرانس ایران و گردش قرن، لاهه، هلند، ۲۶ اوت ۲۰۲۲، روز انگلیسی
روز انگلیسی
تئوریزه‌کردن چرخه‌های اعتراضی در ایران: مدل حلقه علّی
سخنرانی مارال کریمی
سخنرانی مارال کریمی، کنفرانس ایران و گردش قرن، لاهه، هلند، ۲۶ اوت ۲۰۲۲، روز انگلیسی
روز انگلیسی
مروری بر سیر تحولات جنبش‌های اجتماعی در ایران
سخنرانی فرهاد خسروخاور
سخنرانی فرهاد خسروخاور، کنفرانس ایران و گردش قرن، لاهه، هلند، ۲۶ اوت ۲۰۲۲، روز انگلیسی
روز فارسی
پیدایش در بحران، نقد روانشناسی
سخنرانی امانوئل شکریان
سخنرانی امانوئل شکریان درباره پروژه روانشناسی انتقادی، کنفرانس ایران و گردش قرن، لاهه، هلند، ۲۷ اوت ۲۰۲۲، روز فارسی
روز فارسی
پروژه بین‌المللی کتاب اقتصاد
سخنرانی عاصفه بهزادی
سخنرانی عاصفه بهزادی درباره پروژه بین‌المللی کتاب اقتصاد، کنفرانس ایران و گردش قرن، لاهه، هلند، ۲۷ اوت ۲۰۲۲، روز فارسی
روز فارسی
چالش‌های نشر علمی فارسی و اقدامات ما
سخنرانی سجاد سپهری
در روزگاری که سپهر علمی و دانشگاهی ایران از بیماری‌های عدیده‌ای رنج می‌برد و برای نمونه، بازار خرید و فروش مدرک (غیرقانونی)، یا ولع انتشار مقاله علمی انگلیسی، برای کسب اعتبار، اما خالی از هر محتوای جدی، بیداد می‌کند؛ تولید محتوای علمی به زبان فارسی با مشکلات فراوانی روبروست. در این مبحث برخی از اقداماتی که در راستای غلبه بر جاافتادگی‌ها و جداافتادگی‌های موجود در نشر علمی فارسی صورت گرفته‌است،‌ ارائه خواهد شد.
روز فارسی
فشرده‌ای از تجربه ده‌ساله ایران آکادمیا
سخنرانی علیرضا کاظمی
روز فارسی
بیانمندی جدید جنبش اجتماعی و جنبش اکولوژیک در ایران: به سوی عمومی سازی و در دستور کار قرار گرفتن فاجعه اکولوژیکی دریاچه ارومیه
سخنرانی درنا جوان
جنبش ضد جهانی‌سازی دهه ۲۰۰۰ بحث جهانی محیط‌زیست را از طریق لنز عدالت اقلیمی (Aguiton و Cabioc ۲۰۱۰) به ارمغان آورد. جریان‌های فکری مانند ecofeminism، مفاهیمی همچون intersectionality یا نژادپرستی محیط‌زیستی، همگی نشانه‌های یک حس مشترک هستند که بازتاب دهنده بحران‌های اکولوژیکی و روابط حاکم بر سلطه است.
روز فارسی
دگرگونی حق و تکلیف فردی و تناسب آن با حق اجتماعی در ساحت سلامت
سخنرانی ایرج سبحانی
از اواخر سال ۲۰۱۹، جهان با اپیدمی کووید ۱۹ در گیر شد. این معضل سلامت جوامع بشری را در زمینه های اجتماعی، اقتصادی، علمی، مدیریت و .... به چالش کشاند. یکی از این زمینه ها، تعریف و رعایت حق فردی و میثاق اجتماعی است. برای تضمین سلامت عموم و مصون کردن چرخ اقتصادی، مدیریت سیاسی به شکل بی سابقه ای در تاریخ بشریت حقوق را به چالش کشاند.
روز فارسی
شناخت تحولات ایران از رهگذر نظرات ایرانیان
سخنرانی عمار ملکی
جامعه ایران در ۴۰ سال گذشته و در شروع قرن جدید دچار تحولات اساسی شده است. گرایشات اجتماعی، دینی و سیاسی ایرانیان تغییرات شگرفی کرده است. ارزیابی و تحلیل افکار عمومی در ایران درباره مسایل مختلف، مانند هر جامعه دیگری، میتواند به شناخت تحولات جامعه و پیش‌بینی وقایع در آینده کمک کند.
روز فارسی
بازنمایی جنسیت در خاطره نگاری زندانیان سیاسی زن در ایران
سخنرانی سمیه عباسی
حضور زنان در عرصه ی اجتماع در پرتو تحولات مرتبط با انقلاب مشروطیت و اصلاحات عصر پهلوی، باعث نقش آفرینی پررنگ گروهایی از ایشان در جریان مبارزات منجر به انقلاب ۱۳۵۷ و وقایع سیاسی-مبارزاتی یک دهۀ بعد از آن گردید. این امر باعث خلق جایگاه ممتازی برای آنان شده است.
روز فارسی
رویکرد روزنامه اخگر اصفهان نسبت به نوین سازی های اقتصادی رضا شاه از سال ۱۳۰۰ تا ۱۳۲۰
سخنرانی زهرا حسینی بلداجی
روش تحقیق در اثر حاضر توصیفی ـ تحلیلی با اتکاء به مطبوعات به عنوان منبع دست اول آن زمان همراه با منابع و تحقیقات بعدی می باشد. فضای سانسور از زمان وزیر جنگ شدن رضا خان بر عالم مطبوعات سایه افکند و اهالی قلم در فاصله بین کودتا تا سلطنت دارای محدودیت فراوان برای ابراز عقاید خود که مبنی بر مخالفت با برخی اقدامات رضاخان بود شدند این مسئله در زمان سلطنت رضاشاه با شدت بیشتری دنبال شد.
روز فارسی
سياست‌های رفاهی دولت پهلوی اول
سخنرانی هاشم ملکشاهی
این پژوهش به دنبال بررسی، چگونگی شکل‌گیری و فراز و نشیب‌های سیاست‌های‌‌ رفاهی و پاسخ‌گویی به این سوال است که خدمات رفاهی و بهزیستی دولت پهلوی اول در قالب چه برنامه‌هایی اجرایی گردید؟