فرصت شرکت حضوری در کنفرانس ICCI در لاهه را از دست ندهید
بیجاشدگی و مهاجرت اجباری: حق من یا اختیار دولت‌ها؟
پنل خاطره‌نگاری و جنسیت

خبر

دبیرخانه
خبرهای کنفرانس
فرصت شرکت حضوری در کنفرانس ICCI در لاهه را از دست ندهید
طراح و مدرس: لیلا اسدی
حقوق
بیجاشدگی و مهاجرت اجباری: حق من یا اختیار دولت‌ها؟
دبیرخانه
خبرهای کنفرانس
راهنمای ضبط ویدئوی آموزشی و سخنرانی
دبیرخانه
پشتیبان
شهرداری لاهه
شورای دبیران ICCI
خبرهای کنفرانس
ثبت متن سخنرانی

بیشتر…

26 آگوست
26 آگوست
پژوهشگران و اندیشمندان
00
:
00
:
00
:
00
This Event Has Ended
کنفرانس ایران و گردش قرن (انگلیسی)
26 آگوست
26 آگوست
سالن ۱ - انگلیسی
00
:
00
:
00
:
00
This Event Has Ended
گفتگوی آناهیتا حسینی با کامران متین
26 آگوست
26 آگوست
سالن ۳ - انگلیسی
00
:
00
:
00
:
00
This Event Has Ended
پنل «دانشگاهیان و هنرمندان در خطر»
26 آگوست
26 آگوست
سالن ۲ - انگلیسی
00
:
00
:
00
:
00
This Event Has Ended
پنل «ماهیت نفرت»
26 ژوئن
26 آگوست
سالن ۱ - انگلیسی
00
:
00
:
00
:
00
This Event Has Ended
پنل جنبش‌های اجتماعی
سخنرانی آندرا ماتِی
روز انگلیسی
چالش‌های دفاع از آزادی بیان هنری
سخنرانی روجا فضائلی
روز انگلیسی
موعظه نفرت: تحلیلی از سخنان نفرت انگیز جنسیتی در خطبه‌های نماز جمعه در ایران
سخنرانی ثریا افضلی
روز انگلیسی
درک اقتدار از منظر ماکس وبر و مفهوم امروزی کاریزما
هادی میری آشتیانی
جستار
مجازات و قرارداد اجتماعی در اندیشه‌ی چزاره بکاریا
آرش ابی‌زاده، برگردان: ریحانه غلامی
جستارهای ریحانه غلامی
هابس و دو چهره‌ی اخلاق
طراح و مدرس: لیلا اسدی
حقوق
بیجاشدگی و مهاجرت اجباری: حق من یا اختیار دولت‌ها؟
طراح و مدرس دوره: مهدی محسنی
امنیت دیجیتال
امنیت سایبری از الف تا ی - دوره پیشرفته
طراح و مدرس دوره: مهدی محسنی
امنیت دیجیتال
امنیت سایبری از الف تا ی - دوره متوسط
طراح و مدرس برنامه:‌ مهدی محسنی
برنامه‌های آکادمیکس
برنامه امنیت سایبری از الف تا ی
طراح و هماهنگ کننده: بهار صبا
حقوق
حق دانستن

نام نویسی در خبرنامه

کمال سلیمانی، برگردان سیروان برزنجی
کُردستان: نگاهی از درون
ناسیونالیسم کُردی، دین و دولت
مانولیس دفرموس، برگردان: امانوئل شکریان
مجموعه روانشناسی مارکسیستی
بازاندیشی نظریه فرهنگی-تاریخی: رویکردی دیالکتیکی به ویگوتسکی 
بهار ۱۴۰۱
خبر
ژورنال آزادی اندیشه - شماره ۱۱
نشر کتاب و مقاله
انتشارات
سند راهنمای انتشارات
فرزین وحدت
انتشارات
صدای مردم خاموش نمی‌شود
سخنرانی الیف ایلمازلار
روز انگلیسی
جنایت انکار تاریخی
سخنرانی آندرا ماتِی
روز انگلیسی
چالش‌های دفاع از آزادی بیان هنری
سخنرانی روجا فضائلی
روز انگلیسی
موعظه نفرت: تحلیلی از سخنان نفرت انگیز جنسیتی در خطبه‌های نماز جمعه در ایران
سخنرانی ثریا افضلی
روز انگلیسی
درک اقتدار از منظر ماکس وبر و مفهوم امروزی کاریزما
سالن ۱ - فارسی
روز فارسی
گفتگو با تورج اتابکی و بررسی کتاب «تاریخ فرودستان»