بررسی ادراك، نگرش، تجربه و واكنش به فساد كاركنان زن و مرد 

بررسی ادراك، نگرش، تجربه و واكنش به فساد كاركنان زن و مرد 

پنهان‌کن

متن کامل مقاله را در لینک زیر مطالعه کنید

نام‌ها

شیما تدریسی
پژوهشگر

پیشنهاد ما

محمود مسائلی
آگورا
قاعده حسن نیت و مسئولیت کیفری در حقوق بین‌الملل
سجاد سپهری
آگورا
درک مفهوم و واقعیت آزادی بیان و رسانه
رضا کاظم زاده
آگورا
روانشناسی خشونت سیاسی
دبیرخانه
درسگفتار
درس‌هایی از «زن، زندگی، آزادی» - شماره ۱
کاظم ایزدی
آزادی اندیشه شماره ۱
علوم اجتماعی و تحول آن در ایران

از دست ندهید

خبرها

به نقل از انجمن آزادی اندیشه
خبر
فراخوان مقاله - «زن، زندگی، آزادی» - ژورنال شماره ۱۳ آزادی اندیشه
پاییز ۱۴۰۱
ژورنال آزادی اندیشه
ژورنال آزادی اندیشه - شماره ۱۲

رویدادها