از ژورنال ایران آکادمیا

در این بایگانی، شما به همه مقاله‌های منتشر شده در ژورنال ایران آکادمیا دسترسی دارید.

ایران آکادمیا شماره ۱
11 Post(s)
ایران آکادمیا شماره ۲
8 Post(s)
ایران آکادمیا شماره ۳
7 Post(s)
ایران آکادمیا شماره ۴
8 Post(s)
ایران آکادمیا شماره ۵
5 Post(s)
ایران آکادمیا شماره ۶
9 Post(s)
ایران آکادمیا شماره ۷
7 Post(s)
ایران آکادمیا شماره ۸
10 Post(s)

بایگانی از ژورنال ایران آکادمیا

از ژورنال ایران آکادمیا
آثار و اندیشه‌های هوشنگ پورکریم
هادی میری آشتیانی
از ژورنال ایران آکادمیا
بررسی نقش شبکه اجتماعی اینستاگرام در آگاهی‌بخشی جنسیتی
مریم رحمانی تهرانی
از ژورنال ایران آکادمیا
جابه‌جایی معرفت‌شناسی پناهندگان کوییر
سیما شاخساری
از ژورنال ایران آکادمیا
تاثیر ناسیونالیسم و استعمار بر اسلام‌گرایی
کمال سلیمانی
از ژورنال ایران آکادمیا
اسلامیسم، جنبشی جماعت‌گرا
عاصفه رضایی
از ژورنال ایران آکادمیا
هرمنوتیک و هرمنوتیک عینی
آندریاست ورنت، مائده مکتوم
از ژورنال ایران آکادمیا
اکنونیت روشنگری، امکان نقد در گفتمان‌های فلسفی مدرن
هاوری یوسفی
از ژورنال ایران آکادمیا
تاریخ تحول مفهوم ایدئولوژی در ایران پس از انقلاب
امید منتظری
از ژورنال ایران آکادمیا
نقد یا نفی ایدئولوژی
نسترن ربانی
از ژورنال ایران آکادمیا
درک اندیشه انتقادی در پرتو نسبت نقد با عصر جدید
ریحانه خاکی نژاد
آگورا
روان‌‌شناسی شوروی
مانولیس دفرموس، ترجمه امانوئل شکریان
آگورا
طرح یک موضوع: موسیقی و هویت
سجاد سپهری
آگورا
هویت ملی و شرایط جهانی شدن
محمود مسائلی
آگورا
میشل فوکو و رخداد ایرانی
اسلاوی ژیژک، برگردان: مائده مکتوم
آگورا
توانمندسازی زنان؛ مطالعه تطبیقی وضعیت ایران و تونس از منظر آمارهای برنامه توسعه سازمان ملل
سو شاد، جلیل روشندل
آگورا
روانشناسی چیست؟
ژرژ کانگییم، ترجمه امانوئل شکریان
آگورا
غذانگاری زنان ایرانی دیاسپورا
افسانه هژبری
آگورا
درباره مفهوم نقد
علیرضا گیتی‌گهر
آگورا
درک مفهوم و واقعیت آزادی بیان و رسانه
سجاد سپهری
آگورا
از جماعت تا جامعه شدن
یوسف پوریعقوب
آگورا
ایدئولوژی، نقد ایدئولوژی و اهمیت آن در فضای سیاسی ایران
راضیه مرادی
آگورا
تحلیل مارکس از تولید سرمایه‌دارانه
مترجمان: بهداد بردبار و شهرام کیانی
آگورا
آشفتگی جنسیتی در روان‌شناسی اجتماعی: چگونه کار باتلر می‌تواند به مفهومسازی روان‌شناسان اجتماعی تجربی از جنسیت تاثیر بگذارد؟
برگردان امانوئل شکریان
آگورا
مارکس و حقوق بشر
محمود مسائلی
آگورا
فمینیسمی که در آن «برخاستن» به معنای تکیه کردن به دیگران است
برگردان پویا کمالی
آگورا
نهادها و بحران‌های ساختاری
محمدرضا معینی
آگورا
ساخت اجتماعی واقعیت؛ گزارش کتاب
کاوه متین
آگورا
نظریه کوییر؛ منفصل ساختن روان‌شناسی انتقادی
امانوئل شکریان، ترزا کابرویا اوباچ، میگل روسلو پنازولا
آگورا
روان‌شناسی فمینیستی: پژوهش‌ها، مداخله‌ها، چالش‌ها
آمانا ماتوس، امانوئل شکریان
آگورا
«فرهنگ زارکی موکریان» وسنت واژه‌نامه‌نویسی
کمال سلیمانی
به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی linkedin
به اشتراک گذاری بر روی telegram
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی email