خیزش‌های اجتماعی در ایران و آینده آنها

خیزش‌های اجتماعی در ایران و آینده آنها

پنهان‌کن
Play Video

نام‌ها

نیره توحیدی
نیره توحیدی
استاد مطالعات جنسیت و زنان
مهرداد درویش‌پور
مهرداد درویش‌پور
استاد جامعه‌شناسی
سعید مدنی
جامعه‌شناس

پیشنهاد ما

نیره توحیدی
آگورا
رشته «مطالعات زنان» در ایران، نیره توحیدی
زینب پیغمبرزاده
آزادی اندیشه شماره ۷
بررسی ارتباط مطالبات جنبش فمینیستی و جنبش دگرباشان ایران
استفان رزنیک
آگورا
درسگفتار شماره ۸
کاظم علمداری
آزادی اندیشه شماره ۱۲
«نگاه به شرق» جمهوری اسلامی در بستر شکل‌گیری نظم نوین جهانی

از دست ندهید

خبرها

به نقل از انجمن آزادی اندیشه
خبر
فراخوان مقاله - «زن، زندگی، آزادی» - ژورنال شماره ۱۳ آزادی اندیشه
پاییز ۱۴۰۱
ژورنال آزادی اندیشه
ژورنال آزادی اندیشه - شماره ۱۲

رویدادها