هویت در مهاجرت

پنهان‌کن

کنفرانس هویت در مهاجرت توسط «بنیاد زنان ایرانی در هلند (آزاده)» در روز شنبه ۱۱ مارس ۲۰۱۷ منتشر شد. این کنفرانس از سوی ایران آکادمیا به طور زنده پخش شد.

در پیوند با این محتوا

مهرداد درویش‌پور
آگورا
مهاجرت، دگرگونی در الگوهای مردانگی و برابری جنسیتی - مهرداد درویش پور
مژگان کاهن
آگورا
بررسی استراتژی های هویتی در نوجوانان مهاجر. مژگان کاهن
رضا کاظم زاده
آگورا
بحران هويت در مهاجرت - رضا کاظم زاده

نام‌ها

مهرداد درویش‌پور
مهرداد درویش‌پور
استاد جامعه‌شناسی
مژگان کاهن
روانشناس
رضا کاظم زاده
رضا کاظم زاده
روانشناس

پیشنهاد ما

امید رضوی
آگورا
سلامت بعنوان حقوق بشر
محمود مسائلی
آگورا
مصداق حقوقی ممنوعیت ورود واکسن - محمود مسائلی
اسفندیار دانشور
کنفرانس ۲۰۱۹
ادبیات تبعید: تاثیر انقلاب ایران در ادبیات معاصر فرانسوی-فارسی
منصوره شجاعی
آگورا
 تقابل، یا، همراهی گفتمان برابری خواهی با گفتمان انتخابات؛ جُستار اول: از مشروطه تا انقلاب سفید
محمدرضا نیکفر
آزادی اندیشه شماره ۶
جای‌سپاری، تصرف و بازتصرف - بحران در فضل دین و فضیلت کاهنان در هنگامه ورود به عصر جدید

از دست ندهید

خبرها

به نقل از انجمن آزادی اندیشه
خبر
فراخوان مقاله - «زن، زندگی، آزادی» - ژورنال شماره ۱۳ آزادی اندیشه
پاییز ۱۴۰۱
ژورنال آزادی اندیشه
ژورنال آزادی اندیشه - شماره ۱۲

رویدادها