ژاندارک و سارا برنارد در یک آینه

ژاندارک و سارا برنارد در یک آینه

پنهان‌کن

متن کامل مقاله را در لینک زیر مطالعه کنید

نام‌ها

سجاد سپهری
سجاد سپهری
پژوهشگر جامعه‌شناسی

پیشنهاد ما

منصوره شجاعی
آگورا
جستار هفتم: گفتمان نجات و گفتمان برابری خواهی
كاوه رحیمی
آگورا
پویایی حرکت زنان در ایران و مراکش
بنیاد مطالعات ایران
آگورا
آرشیو ژورنال ایران نامه
عمار ملکی
کنفرانس ۲۰۱۹
بررسی گرایش‌ها و جریانات سیاسی در ایران امروز ۴۰ سال بعد از انقلاب
محمد مالجو
آگورا
اقتصاد سیاسی ایران، ساز و کارها و چشم اندازها، بخش چهارم

از دست ندهید

خبرها

به نقل از انجمن آزادی اندیشه
خبر
فراخوان مقاله - «زن، زندگی، آزادی» - ژورنال شماره ۱۳ آزادی اندیشه
پاییز ۱۴۰۱
ژورنال آزادی اندیشه
ژورنال آزادی اندیشه - شماره ۱۲

رویدادها