کنفرانس مسئله هویت

عناوین سخنرانی‌ها:

کتاب‌های درسی تاریخ: پیام آوران صلح یا منادیان کینه و نفرت

سه نکته اساسی در ارتباط با دین و ملیت

نقد سیاست هویت

ویدئو
بایگانی همه ویدئوهای آگورا
194 محتوا
سخنرانی
125 محتوا
آگورا
تریبون ایران آکادمیا - مقاله، جستار، ویدئو و پادکست
394 محتوا

نام‌ها

انجمن آزادی اندیشه کنفرانس «مسئله هویت» را شنبه ۱۴ دسامبر ۲۰۱۹ (۲۳ آذر ۱۳۹۸) در شهر کلن آلمان با سخنرانی علیرضا مناف‌زاده،‌ حسن یوسفی اشکوری و محمدرضا نیکفر برگزار کرد.

در پیوند با این محتوا

پیشنهاد ما

خبرها

رویدادها