بنر کنفرانس ICCI ۲۰۲۴ در وبسایت ایران آکادمیا
بنر تلفن همراه کنفرانس ۲۰۲۴
خاورمیانه و مشکل نداشتن آرمان سازنده صلح – بخش اول – محمدرضا نیکفر

خاورمیانه و مشکل نداشتن آرمان سازنده صلح – بخش اول – محمدرضا نیکفر

درسگفتارهای محمدرضا نیکفر
فیلسوف سیاسی
17 محتوا

نام‌ها

Play Video

این مجموعه از درسگفتار  در دوره آزاد خاورمیانه از سرگذشت تا سرنوشت در آکادمیکس تدریس شده‌اند.

در پیوند با این محتوا

پیشنهاد ما

طراح و مدرس دوره: آناهیتا حسینی
دوره‌های آکادمیکس
خاورمیانه، از سرگذشت تا سرنوشت

خبرها

رویدادها