هویت در مهاجرت

سخنرانانی‌ها:

مهاجرت، دگرگونی در الگوهای مردانگی و برابری جنسیتی

بررسی استراتژی‌های هویتی در نوجوانان مهاجر

بحران هویت در مهاجرت

ویدئو
بایگانی همه ویدئوهای آگورا
194 محتوا
سخنرانی
185 محتوا
آگورا
تریبون ایران آکادمیا - مقاله، جستار، ویدئو و پادکست
394 محتوا

نام‌ها

کنفرانس هویت در مهاجرت توسط «بنیاد زنان ایرانی در هلند (آزاده)» در روز شنبه ۱۱ مارس ۲۰۱۷ منتشر شد. این کنفرانس از سوی ایران آکادمیا به طور زنده پخش شد.

در پیوند با این محتوا

پیشنهاد ما

خبرها

رویدادها