انقلاب ۵۷ و تجربه‌ی نهادهای دمکراتیک در کردستان 

انقلاب ۵۷ و تجربه‌ی نهادهای دمکراتیک در کردستان 

پنهان‌کن

متن کامل مقاله را در لینک زیر مطالعه کنید

نام‌ها

کاوه قریشی
پژوهشگر

پیشنهاد ما

نیره توحیدی
آگورا
رشته «مطالعات زنان» در ایران، نیره توحیدی
محمود مسائلی
آگورا
امتیاز (رانت) خواری حکومتی و تباهی اصول دمکراتیک
امیر یحیی آیت‌الهی، وفا مهرآئین
آگورا
الاهیات‌ورزی محافظه‌کارانه - گفتگوی وفامهرآیین و امیریحیی آیت‌اللهی
استفان رزنیک
آگورا
درسگفتار شماره ۲۳
دبیرخانه
درسگفتار
درس‌هایی از «زن، زندگی، آزادی» - شماره ۴
فرهاد خسروخاور و سعید پیوندی
آزادی اندیشه شماره ۱۱
روشنفکران و جنبش‌های اجتماعی در ایران قرن چهاردهم: روایت یک قرن فراز و فرود

از دست ندهید

خبرها

به نقل از انجمن آزادی اندیشه
خبر
فراخوان مقاله - «زن، زندگی، آزادی» - ژورنال شماره ۱۳ آزادی اندیشه
پاییز ۱۴۰۱
ژورنال آزادی اندیشه
ژورنال آزادی اندیشه - شماره ۱۲

رویدادها