اهمیت نقد ایدئولوژی برای کنش سیاسی در ایران

اهمیت نقد ایدئولوژی برای کنش سیاسی در ایران

پنهان‌کن

متن کامل مقاله را در لینک زیر مطالعه کنید

نام‌ها

ارژنگ علی‌پور بیجارکنی
پژوهشگر

پیشنهاد ما

ستاره مظفری
آزادی اندیشه شماره ۲
معرفی و بررسی کتاب رفتارهای جنسیت‌ زده در کتاب‌ های درسی ایران
مانولیس دفرموس، ترجمه امانوئل شکریان
آگورا
روان‌‌شناسی شوروی
کاوه متین
آگورا
ساخت اجتماعی واقعیت؛ گزارش کتاب
پرستو اله‌یاری
آزادی اندیشه شماره ۷
زنان و اشتغال: چرا زنان مجبور به ترک کار می‌شوند؟

از دست ندهید

خبرها

به نقل از انجمن آزادی اندیشه
خبر
فراخوان مقاله - «زن، زندگی، آزادی» - ژورنال شماره ۱۳ آزادی اندیشه
پاییز ۱۴۰۱
ژورنال آزادی اندیشه
ژورنال آزادی اندیشه - شماره ۱۲

رویدادها