اکنونیت روشنگری، امکان نقد در گفتمان‌های فلسفی مدرن

اکنونیت روشنگری، امکان نقد در گفتمان‌های فلسفی مدرن

پنهان‌کن

نام‌ها

هاوری یوسفی
پژوهشگر

پیشنهاد ما

ارژنگ علی‌پور بیجارکنی
آگورا
اهمیت نقد ایدئولوژی برای کنش سیاسی در ایران
محمدرضا نیکفر
آزادی اندیشه شماره ۱
تیره‌روزی و بهروزی علوم انسانی در ایران
پونه پیرا، حسین پیرا
آگورا
اگر طاهره خواهری مثل خود داشت!  
محمود مسائلی
آگورا
دیپلماسی تله-گذار و الگوی چینی قدرت
علیرضا مناف‌زاده
آزادی اندیشه شماره ۶
احمد کسروی: یک درفش، یک دین، یک زبان
امید منتظری
از ژورنال ایران آکادمیا
تاریخ تحول مفهوم ایدئولوژی در ایران پس از انقلاب

از دست ندهید

خبرها

سخنان افتتاح کنفرانس ICCI - رها بحرینی
خبرهای کنفرانس
سخنان افتتاح کنفرانس بین‌المللی ایران‌پژوهی معاصر
-
خبرهای کنفرانس
گزارش سایت آسو درباره کنفرانس ICCI

رویدادها

1 آگوست
31 اکتبر
دبیرخانه
00
:
00
:
00
:
00
This Event Has Ended
ثبت‌نام در برنامه تحصیلی مطالعات اجتماعی