اگر طاهره خواهری مثل خود داشت!  

اگر طاهره خواهری مثل خود داشت!  

پنهان‌کن

متن کامل مقاله را در لینک زیر مطالعه کنید

نام‌ها

پونه پیرا
پژوهشگر
حسین پیرا

پیشنهاد ما

م. ر. نیکفر
آگورا
درآمدی بر تئوری سیستم- جلسه ششم: نظری کلی به تئوری سیستم
شورای دبیران
آزادی اندیشه شماره ۱۰
مقدمه
منصوره شجاعی
آگورا
ثریا قزل ایاغ درباره نوش‌آفرین انصاری گفت
سخنرانی خیزران اسماعیل‌زاده
کنفرانس ۲۰۲۲
«هنر ملی» در هنرهای تجسمی ایران مدرن و دگردیسی‌های آن

از دست ندهید

خبرها

به نقل از انجمن آزادی اندیشه
خبر
فراخوان مقاله - «زن، زندگی، آزادی» - ژورنال شماره ۱۳ آزادی اندیشه
پاییز ۱۴۰۱
ژورنال آزادی اندیشه
ژورنال آزادی اندیشه - شماره ۱۲

رویدادها