بررسی عملکرد دولت دهم و یازدهم در بهبود برابری جنسیتی

بررسی عملکرد دولت دهم و یازدهم در بهبود برابری جنسیتی

پنهان‌کن

متن کامل مقاله را در لینک زیر مطالعه کنید

نام‌ها

جلیل روشندل
جلیل روشندل
استاد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل
شیما تدریسی
پژوهشگر
فاطمه صادقی
پژوهشگر علوم سیاسی و مطالعات جنسیت

پیشنهاد ما

مقاله کنفرانس - فرهاد خسروخاور، سعید پیوندی
ایران آکادمیا شماره ۹
روشنفکران و جنبش‌های اجتماعی در ایران قرن چهاردهم: روایت یک قرن فراز و فرود [مقاله کنفرانس]
سخنرانی آصف بیات
کنفرانس ۲۰۲۲
بررسی مفهوم طبقه متوسط فقیر
محمود مسائلی
آگورا
هویت ملی و شرایط جهانی شدن
مهرداد درویش‌پور
آگورا
مهاجرت، همپیوستگی، تبعیض قومی و نژادی
محمدرضا نیکفر
آزادی اندیشه شماره ۳
جایگاه، اهمیت و دامنه بحث سکولاریسم در ایران
اکبر مهدی
آگورا
بازنگری جنبش سبز، یکدهه پس از وقوع

از دست ندهید

خبرها

به نقل از انجمن آزادی اندیشه
خبر
فراخوان مقاله - «زن، زندگی، آزادی» - ژورنال شماره ۱۳ آزادی اندیشه
پاییز ۱۴۰۱
ژورنال آزادی اندیشه
ژورنال آزادی اندیشه - شماره ۱۲

رویدادها