بررسی مفهوم توانمندسازی زنان و نگاهی گذرا به سیاستهای جمهوری اسلامی

بررسی مفهوم توانمندسازی زنان و نگاهی گذرا به سیاستهای جمهوری اسلامی

پنهان‌کن

متن کامل مقاله را در لینک زیر مطالعه کنید

نام‌ها

امیر دانایی
پژوهشگر

پیشنهاد ما

امیریحیی آیت‌الهی
آگورا
مرزهای آزادی آکادمیک در شیوه الهیات‌ورزی نظام آموزشی بعد از انقلاب اسلامی ایران
زیبا میرحسینی
آزادی اندیشه شماره ۷
نگاهی به کتابِ «حیرت یک زن مسلمان: در ارث، ازدواج، و همجنس‌گرایی»
کلودیا یعقوبی
آزادی اندیشه شماره ۷
سلسه‌ مراتب مردانگی و مردان همجنسگرا در ایران
رضا کاظم زاده
آگورا
بحران هويت در مهاجرت - رضا کاظم زاده
پیوندی، خسروخاور و متقی
آزادی اندیشه شماره ۹
تخیل (انگاره) اجتماعی و دولت در ایران

از دست ندهید

خبرها

به نقل از انجمن آزادی اندیشه
خبر
فراخوان مقاله - «زن، زندگی، آزادی» - ژورنال شماره ۱۳ آزادی اندیشه
پاییز ۱۴۰۱
ژورنال آزادی اندیشه
ژورنال آزادی اندیشه - شماره ۱۲

رویدادها