بنر ثبت نام در برنامه تحصیلی ایران آکادمیا
بنر ثبت نام در برنامه تحصیلی ایران آکادمیا
تحلیل مارکس از تولید سرمایه‌دارانه

تحلیل مارکس از تولید سرمایه‌دارانه

پنهان‌کن

نام‌ها

بهداد بردبار
پژوهشگر، خبرنگار، مترجم
شهرام کیانی
دانش‌آموخته مطالعات اجتماعی

متن کامل مقاله را در لینک زیر مطالعه کنید

پیشنهاد ما

امید منتظری
مقاله
تاریخ تحول مفهوم ایدئولوژی در ایران پس از انقلاب
اکبر مهدی
آگورا
بازنگری جنبش سبز، یکدهه پس از وقوع
محمود مسائلی
جستار
نگرش فرا-رشته ای و رهایی بخشی اندیشه
امید منتظری
آگورا
نهادهای آموزشی در ایران: مکان سیاست و منطق حذف

از دست ندهید

خبرها

نویسنده: کیت میلِت، برگردان: کوهیار گُردی
کتاب
سیاست جنسی
گفتگوی نخست - بروکسل
خبر
🎓 آکادمیا تور آغاز می‌شود

رویدادها

1 آگوست
31 اکتبر
دبیرخانه
00
:
00
:
00
:
00
This Event Has Ended
ثبت‌نام در برنامه تحصیلی مطالعات اجتماعی
29 سپتامبر
29 سپتامبر
مرضیه محبی و معین خزائلی
17:00

تا

20:00
00
:
00
:
00
:
00
This Event Has Ended
دادگستری و دادخواهی - واقعیت و هنجار