توانمند سازی زنان  چالش ها، موانع و پیشنیازها 

توانمند سازی زنان  چالش ها، موانع و پیشنیازها 

پنهان‌کن

متن کامل مقاله را در لینک زیر مطالعه کنید

نام‌ها

فاطمه خردمند
پژوهشگر

پیشنهاد ما

احمد محمدپور، کمال سلیمانی
آگورا
کولبری، بسترها و پیامدها
محمدرضا نیکفر
آگورا
نقد سیاست هویت
مهرداد صمدزاده
آزادی اندیشه شماره ۱۲
ایران و جنبش عدم خشونت در آستانه قرن حاضر
سخنرانی عمار ملکی
کنفرانس ۲۰۲۲
شناخت تحولات ایران از رهگذر نظرات ایرانیان

از دست ندهید

خبرها

به نقل از انجمن آزادی اندیشه
خبر
فراخوان مقاله - «زن، زندگی، آزادی» - ژورنال شماره ۱۳ آزادی اندیشه
پاییز ۱۴۰۱
ژورنال آزادی اندیشه
ژورنال آزادی اندیشه - شماره ۱۲

رویدادها