جنبش های اجتماعی، جامعه مدنی و دموکراسی: برهم کنش ها و بازتاب ها

جنبش های اجتماعی، جامعه مدنی و دموکراسی: برهم کنش ها و بازتاب ها

پنهان‌کن

متن کامل مقاله را در لینک زیر مطالعه کنید

نام‌ها

پویا آزاد
پژوهشگر و مترجم

پیشنهاد ما

استفان رزنیک
آگورا
درسگفتار شماره ۱۹
رضا کاظم زاده
آگورا
بحران هويت در مهاجرت - رضا کاظم زاده
حسن یوسفی اشکوری
آزادی اندیشه شماره ۶
امکان اصلاح در دین اسلام
زینب پیغمبرزاده
آزادی اندیشه شماره ۷
بررسی ارتباط مطالبات جنبش فمینیستی و جنبش دگرباشان ایران
مجتبا گل‌محمدی
آگورا
هوموساکر یعنی چه؟ - مجتبا گل‌محمدی

از دست ندهید

خبرها

به نقل از انجمن آزادی اندیشه
خبر
فراخوان مقاله - «زن، زندگی، آزادی» - ژورنال شماره ۱۳ آزادی اندیشه
پاییز ۱۴۰۱
ژورنال آزادی اندیشه
ژورنال آزادی اندیشه - شماره ۱۲

رویدادها