ردپای امرواقع: نقد ایدئولوژی و مسئله‌ی ایران

ردپای امرواقع: نقد ایدئولوژی و مسئله‌ی ایران

پنهان‌کن

متن کامل مقاله را در لینک زیر مطالعه کنید

نام‌ها

اشکان بهشتی
پژوهشگر

پیشنهاد ما

سعید پیوندی
آگورا
دانشگاه در جامعه مدرن- بخش پنجم
سخنرانی کاظم علمداری
کنفرانس ۲۰۲۲
استراتژی «نگاه به شرق» در گردش قرن
حامد کاظم زاده، محمود مسائلی
آگورا
تکثرگرایی و صلح جهانی
فیروزه کاشانی ثابت، مریم میرزانژاد
آگورا
زنانگی میهن پرستانه: فرهنگ ایران مدرن ۱۳۲۰ – ۱۲۸۰
یاسر صفا
آگورا
نقد و نسبت آن با عصر جدید و تجدد
نیره توحیدی
نیره توحیدی
آزادی اندیشه شماره ۱
رشته‌ «مطالعات زنان» در ایران نمودی دیگر از پارادوکس جمهوری اسلامی

از دست ندهید

خبرها

به نقل از انجمن آزادی اندیشه
خبر
فراخوان مقاله - «زن، زندگی، آزادی» - ژورنال شماره ۱۳ آزادی اندیشه
پاییز ۱۴۰۱
ژورنال آزادی اندیشه
ژورنال آزادی اندیشه - شماره ۱۲

رویدادها