غذانگاری زنان ایرانی دیاسپورا

غذانگاری زنان ایرانی دیاسپورا

پنهان‌کن

متن کامل مقاله را در لینک زیر مطالعه کنید

نام‌ها

افسانه هژبری
دانش‌آموخته مردم‌شناسی

پیشنهاد ما

م. ر. نیکفر
آگورا
درآمدی بر تئوری سیستم- جلسه دوم: گزاره‌ها و مفهوم‌های اصلی تئوری سیستم – ۱
کاظم کردوانی
آگورا
جمع در زبان فارسی: شلختگیها و نادرستیها
محمدرضا نیکفر
درسگفتارهای محمدرضا نیکفر
درسگفتارهای اندیشه انتقادی - محمدرضا نیکفر
محمد مالجو
آگورا
اقتصاد سیاسی ایران، ساز و کارها و چشم اندازها، بخش دوم

از دست ندهید

خبرها

به نقل از انجمن آزادی اندیشه
خبر
فراخوان مقاله - «زن، زندگی، آزادی» - ژورنال شماره ۱۳ آزادی اندیشه
پاییز ۱۴۰۱
ژورنال آزادی اندیشه
ژورنال آزادی اندیشه - شماره ۱۲

رویدادها