با به اشتراک گذاردن این برگه در توییتر، در ترویج دانش بکوشید!

بایگانی از آگورا

مصاحبه با امانوئل والرشتاین، برگردان فارسی: امانوئل شکریان
از آگورا
هزار مارکسیسمِ امانوئل والرشتاین
ماکسیم رودنسون برگردان: امین جوانمرد
از آگورا
نقد تفسیر فوکو از انقلاب ۵۷[۱]
آرش ابی‌زاده، برگردان: ریحانه غلامی
از آگورا
هابس و دو چهره‌ی اخلاق
ناتالی وُلچووِر، برگردان: آریا فرهنگ
از آگورا
اثباتِ گودل چگونه کار می‌کند؟
عارف دیرلیک، برگردان شهرام کیانی
از آگورا
هاله پسااستعماری: نقد جهان سومی در عصر سرمایه‌داری جهانی
لو ویگوتسکی، برگردان: امانوئل شکریان
مقاله
دگرگونی سوسیالیستی انسان
دسموند پاینتر، برگردان: امانوئل شکریان
مقاله
نظریه پسااستعماری به سوی جهان‌سازی روان‌شناسی انتقادی
به کوشش ریحانه غلامی
از آگورا
خاستگاه و طبیعتِ اقتدار
ریحانه غلامی
از آگورا
مارکسیسم هوسرلی
برناردو بیانچی، برگردان شهرام کیانی
آگورا
روش رادیکال پائولو فریره ریشه در نابرابری‌های تاریخی برزیل داشت
فرهاد خسروخاور، سعید پیوندی
از آگورا
روزمرّگی و جنبش‌های اجتماعی
بهداد بردبار، پل میسون
آگورا
خواندن هانا آرنت کافی نیست