بنر کنفرانس ICCI ۲۰۲۴ در وبسایت ایران آکادمیا
بنر تلفن همراه کنفرانس ۲۰۲۴
انفال و اقتصادیات اسلامی-قسمت اول
انفال و اقتصادیات اسلامی - مهرداد وهابی - یپرم خان هایریک - فصل پنجم - قسمت اول

انفال و اقتصادیات اسلامی-قسمت اول

فصل پنجم (قسمت اول)

نویسنده:‌مهرداد وهابی

مترجم: یپرم خان هایریک

ترجمه فصل پنجم – قسمت اول

تاریخ نشر:‌ بهار ۱۴۰۳

از آگورا
14 محتوا

نام‌ها

فصل پنجم (قسمت اول)

نویسنده: مهرداد وهابی

مترجم: یپرم خان هایریک

چاپ نخست: بهار ۱۴۰۳

نوشتار حاضر ترجمه بخش‌های یکم تا ششم  فصل پنجم کتاب مهرداد وهابی با عنوان «انفال و اقتصادیات اسلامی» است که درسال ۲۰۲۳ به انگلیسی انتشار یافت و منبع مرجع (reference) آن به قرار زیر است:

Vahabi, Mehrdad, 2023, Destructive Coordination, Anfal and Islamic Political Capitalism: A New Reading of Contemporary Iran, Palgrave Macmillan.

ترجمه کامل این فصل که دربرگیرنده صفحات ۱۴۵-۱۹۳متن انگلیسی است در دو قسمت به فارسی انتشار خواهد یافت. قسمت نخست مشتمل بر بخش‌های یک تا شش فصل پنجم دربرگیرنده‌ی صفحات ۱۴۵ تا ۱۷۰، و قسمت دوم از بخش هفتم تا پایان و منابع مرجع (صفحات ۱۷۰-۱۹۳) که آن نیز تقریبا ۲۵ صفحه می‌شود. قسمت نخست به نظریه انفال در اسلام اختصاص دارد و قسمت دوم به موضوع  انفال در قانون اساسی جمهوری اسلامی و نادیده گرفته شدن آن در میان اقتصاددانان و عموم پژوهشگران علوم اجتماعی در ایران و جهان اختصاص خواهد یافت.

قسمت نخست اکنون در اختیار شماست و مشتمل بر شش بخش اول فصل پنجم است.

طبعاً برخی مفاهیم مطروحه در این بخش در فصول پیشین کتاب تشریح شده‌اند. برای نمونه، مفهوم «هماهنگی ویرانگر» در فصول دوم و سوم، و مفهوم «سرمایه‌داری سیاسی» در فصل چهارم به تفصیل تشریح و تبیین شده‌اند. علاقمندان می‌توانند بدان فصول رجوع کنند و ما امیدواریم در آتیه با ترجمه کامل کتاب به فارسی مشکل پیگیری مفاهیم در فصول مختلف رفع گردد.

در ادامه مقدمتاً عنوان فصل پنجم، و فهرست بخش‌های ده گانه آن خواهد آمد و متعاقباً ترجمه شش بخش نخست را ملاحظه خواهید کرد. این البته قسمت نخست ترجمه فصل پنجم است.

برای مطالعه نسخه دیجیتال کلیک کنید.

پیشنهاد ما

خبرها

رویدادها