بنر ثبت نام در برنامه تحصیلی ایران آکادمیا
بنر ثبت نام در برنامه تحصیلی ایران آکادمیا
بررسی تز نفرین نفت از دیدگاه اقتصاد سیاسی در برنامه‌های توسعه دوره پهلوی و برنامه اول توسعه در دوره جمهوری اسلامی

بررسی تز نفرین نفت از دیدگاه اقتصاد سیاسی در برنامه‌های توسعه دوره پهلوی و برنامه اول توسعه در دوره جمهوری اسلامی

پنهان‌کن

نام‌ها

نیما امدادی

چکیده

نظریه نفرین نفت بر این نکته تاکید دارد خساراتی که نفت بر ملت‌های دارنده‌ی آن‌ها تحمیل کرده بیش از سود و منفعتشان بوده است. در این مقاله تلاش شده که به این نظریه در قالب بررسی سه موضوع: روند برنامه‌ریزی و سازمان برنامه، رویدادهای سیاسی دوران‌های مورد نظر، تئوری‌های نفرین نفت و تاریخچه درآمدهای نفتی پاسخ دهد. روشی که برای نگارش این مقاله مورد استفاده قرار گرفت ترکیبی از چهار روش هرمنوتیک عینی، تحلیل گفتمان، فرا تحلیل و تحلیل روایت است. همزمانی ورود درآمدهای نفتی به کشور با پدیده دولت‌سازی مدرن، حکومت پهلوی را به اجرای توسعه آمرانه غربی (بدون درک ابعاد مختلف آن) واداشت در این مناسبات برخی عرصه ها از قافله رشد و تحولات جدید جا ماندند. در جمهوری اسلامی نیز الگوی حکومتی صدر اسلام در دستور کار قرار گرفت که در آن به درآمدهای نفت به شکل توزیعی و صدقه‌ای نگاه می‌شد لذا سرعت مصرف نفت و توزیع رانت آن به شدت افزایش یافت. سازمان برنامه با عملکرد درخشان به‌عنوان مغز متفکر توسعه‌ای کشور تا جایی که قدرت مطلقه به آن اجازه داده بود همواره نسبت به خطرات جدی خرج بی‌ضابطه درآمدهای نفتی هشدار می‌داد. در فقدان یک حاکمیت دموکراتیک، درآمدهای نفتی ابزار بسیار قدرتمندی هستند که چنانچه درک درستی از عملکردشان وجود نداشته باشد، به‌جای توسعه و پیشرفت، جامعه را به‌سمت نابودی و ورشکستگی سوق می‌دهند لذا نفت را نمی‌توان بدون در نظر گرفتن شرایط و عوامل تاثیر گذار بر آن نعمت یا نفرین خواند.

پیشنهاد ما

سعید پیوندی
آزادی اندیشه شماره ۱۲
استقلال دانشگاه، آزادی آکادمیک و حکومت: روایت یک قرن تنش و بی‌اعتمادی
مهرداد صمدزاده
آزادی اندیشه شماره ۱۲
ایران و جنبش عدم خشونت در آستانه قرن حاضر
هادی میری آشتبانی
آزادی اندیشه شماره ۱۲
روشنفکران واسط، جامعه‌ مدنی و جنبش‌های دموکراسی‌خواهی، زنان و کارگری در ۲۰ سال اخیر ایران
منصوره شجاعی
آزادی اندیشه شماره ۱۲
یک قرن و دو خیزش به سوی جنبش آزادی زنان (ژورنال آزادی اندیشه)
عباس امانت
آزادی اندیشه شماره ۱۲
گاهشماری خورشیدی و تکوین هویت ایرانی

از دست ندهید

خبرها

نویسنده: کیت میلِت، برگردان: کوهیار گُردی
کتاب
سیاست جنسی
گفتگوی نخست - بروکسل
خبر
🎓 آکادمیا تور آغاز می‌شود

رویدادها

1 آگوست
31 اکتبر
دبیرخانه
00
:
00
:
00
:
00
This Event Has Ended
ثبت‌نام در برنامه تحصیلی مطالعات اجتماعی
29 سپتامبر
29 سپتامبر
مرضیه محبی و معین خزائلی
17:00

تا

20:00
00
:
00
:
00
:
00
This Event Has Ended
دادگستری و دادخواهی - واقعیت و هنجار