بنر ثبت نام در برنامه تحصیلی ایران آکادمیا
بنر ثبت نام در برنامه تحصیلی ایران آکادمیا
از ژورنال آزادی اندیشه

بایگانی همه مقالات منتشر شده در ژورنال آزادی اندیشه که در وبسایت انجمن آزادی اندیشه خبررسانی شده و در وبسایت ژورنال آزادی اندیشه به نشر رسیده و نمایه می‌شود.

آزادی اندیشه شماره ۱
12 Post(s)
آزادی اندیشه شماره ۲
9 Post(s)
آزادی اندیشه شماره ۳
11 Post(s)
آزادی اندیشه شماره ۴
6 Post(s)
آزادی اندیشه شماره ۵
6 Post(s)
آزادی اندیشه شماره ۶
8 Post(s)
آزادی اندیشه شماره ۷
15 Post(s)
آزادی اندیشه شماره ۸
9 Post(s)
آزادی اندیشه شماره ۹
5 Post(s)
آزادی اندیشه شماره ۱۰
8 Post(s)
آزادی اندیشه شماره ۱۱
مقاله‌های ژورنال شماره ۱۱ «آزادی اندیشه»
10 Post(s)
آزادی اندیشه شماره ۱۲
10 Post(s)

بایگانی از ژورنال آزادی اندیشه

رقص جمعی دختران ایران به دور آتش
آزادی اندیشه شماره ۱۳
نغمه‌های جنبش ژینا; تحلیل محتوای موسیقی انقلابی و اعتراضی ایران ۲۰۲۲
هادی میری آشتبانی
زن زندگی آزادی کف دست یک زن ایرانی
آزادی اندیشه شماره ۱۳
جنبش «زن، زندگی، آزادی»: کالبد شناسی یک شعار
کامران تلطف
دختران با روسری در دست در برابر میدان آزادی تهران
آزادی اندیشه شماره ۱۳
«زن، زندگی، آزادی» و فرایند یک دگرگونی در ایران
نیره توحیدی
تابلوی نه به جمهوری دیکتاتوری اسلامی و هشتگ مهسا امینی در دست یک زن با حجاب در خیابانی در ایران
آزادی اندیشه شماره ۱۳
اعتراضات اجتماعی ۲۰۲۳-۲۰۲۲ و مشروعیت‌زدایی از جمهوری اسلامی
فرهاد خسروخاور
جلد کتاب هماهنگی ویرانگر، انفال، سرمایه‌داری سیاسی اسلامی
آزادی اندیشه شماره ۱۳
هماهنگی ویرانگر، انفال، سرمایه‌داری سیاسی اسلامی : خوانشی جدید از ایران معاصر اثر مهرداد وهابی
مهرداد وهابی
تصاویری از نسرین ستوده و نامه‌هایش از زندان و جلد کتاب نامه‌های زندان
آزادی اندیشه شماره ۱۳
نامه به کودکانی که زاده می‌شوند، نامه‌های زندان اثر نسرین ستوده
منصوره شجاعی
آزادی اندیشه شماره ۱۳
مسئلۀ استقلال دانشگاه وهزینۀ آزاداندیشی در آن
موسی اکرمی
تصویری از صدیقه وسمقی
آزادی اندیشه شماره ۱۳
راه سخت تغییر
صدیقه وسمقی
تصویری از سنگربندی در ایران و یک دختر کُرد با علامت پیروزی
آزادی اندیشه شماره ۱۳
ریشه‌ها‌ی تاریخی و پویایی سیاسی «پرسش کُرد»[۱]
کامران متین
دختری با علامت پیروزی بر روی یک سطل زباله سوخته در تظاهرات خیابانی
آزادی اندیشه شماره ۱۳
آیا ایران در آستانه انقلاب دیگری است[۱]؟
آصف بیات
تصویر زنی در تظاهرات تهران۷ با تابلوی زن زندگی آزادی در دست
آزادی اندیشه شماره ۱۳
نقد سوژه نرمال; ورود به تحلیل گفتمان جنبش «زن، زندگی، آزادی»
محمدرضا نیکفر
زنی با روسری در دست و موی بلند در تظاهرات خیابانی در ایران
آزادی اندیشه شماره ۱۳
عاملیت زنان ایرانی در جنبش زن زندگی آزادی و پیامدهای آن
فرزانه صادقی، مریم تهرانی
تظاهرات شبانه در خیابانی در ایران دختران و پسران دست در دست با علامت پیروزی
آزادی اندیشه شماره ۱۳
جنبش‌های اعتراضی ناتمام و چالش شکل دادن به انگاره سیاسی جمعی جدید در ایران
سعید پیوندی
آزادی اندیشه شماره ۱۲
گاهشماری خورشیدی و تکوین هویت ایرانی
عباس امانت
آزادی اندیشه شماره ۱۲
استقلال دانشگاه، آزادی آکادمیک و حکومت: روایت یک قرن تنش و بی‌اعتمادی
سعید پیوندی
آزادی اندیشه شماره ۱۲
یک قرن و دو خیزش به سوی جنبش آزادی زنان (ژورنال آزادی اندیشه)
منصوره شجاعی
آزادی اندیشه شماره ۱۲
بررسی تز نفرین نفت از دیدگاه اقتصاد سیاسی در برنامه‌های توسعه دوره پهلوی و برنامه اول توسعه در دوره جمهوری اسلامی
نیما امدادی
آزادی اندیشه شماره ۱۲
روشنفکران واسط، جامعه‌ مدنی و جنبش‌های دموکراسی‌خواهی، زنان و کارگری در ۲۰ سال اخیر ایران
هادی میری آشتبانی
آزادی اندیشه شماره ۱۲
روحانیت و چرخش قرن: از روحانیت بر قدرت تا روحانیت در قدرت
محسن متقی
آزادی اندیشه شماره ۱۲
ایران و جنبش عدم خشونت در آستانه قرن حاضر
مهرداد صمدزاده
آزادی اندیشه شماره ۱۲
«نگاه به شرق» جمهوری اسلامی در بستر شکل‌گیری نظم نوین جهانی
کاظم علمداری
آزادی اندیشه شماره ۱۲
جهش سکولار در بین ایرانیان: یافته‌هایی از نظرسنجی تطبیقی و دراز مدت در ایران و خاورمیانه
منصور معدل
آزادی اندیشه شماره ۱۲
رانه سیاست جوان‌سازی جمعیت ایران چیست؟
نادره شاملو
آزادی اندیشه شماره ۱۱
سیر تحول گفتمان جنسیتی در ایران مدرن
کلودیا یعقوبی
آزادی اندیشه شماره ۱۱
کووید ۱۹ اشتغال زنان را در همه جا کاهش داد، بیش از هرکجا در ایران
نادره شاملو
آزادی اندیشه شماره ۱۱
از اتاق خواب تا خیابان: ظهور نسل جدیدی از زنان مستقل ایرانی
ژانت آفاری
آزادی اندیشه شماره ۱۱
جمشید بهنام، روایتگر تنهایی، خشونت و بحران‌ها
علیرضا مناف‌زاده
آزادی اندیشه شماره ۱۱
سده ۱۴، سده آموزش: آموخته، نیاموخته و بدآموخته
مصاحبه مکتوب م.ر. نیکفر با سعید پیوندی
آزادی اندیشه شماره ۱۱
بررسی تاریخی نا جنبش کوییر ایرانی
شهرام کیانی
آزادی اندیشه شماره ۱۱
سه دیدار با هویت ایرانی
احمد اشرف