روشنفکران واسط، جامعه‌ مدنی و جنبش‌های دموکراسی‌خواهی، زنان و کارگری در ۲۰ سال اخیر ایران

روشنفکران واسط، جامعه‌ مدنی و جنبش‌های دموکراسی‌خواهی، زنان و کارگری در ۲۰ سال اخیر ایران

پنهان‌کن

چکیده

این مقاله تلاشی در جهت بررسی نقش نهادهای جامعه‌ی مدنی نظیر سازمان‌های مدنی، صنفی و اتحادیه‌ها در شکل‌گیری جنبش‌های اجتماعی در ۲۰ سال اخیر ایران است. جامعه‌ی مدنی را می‌توان حوزه‌ای بین خرده‌نظام‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در نظر گرفت که در آن محوریت با سازمان‌های غیردولتی و نهادهای صنفی، اتحادیه‌ها و سازمان‌های داوطلبانه است. در این پژوهش، با استفاده از روش تحلیل محتوا و بررسی برخی مقالات نگاشته‌شده درباره‌ی این موضوع در ۲۰ سال اخیر، ۲۰ تم فرعی استخراج شد که در قالب ۱۰ تم اصلی جنبش‌های اجتماعی، عرصه‌ی عمومی، جامعه‌ی مدنی، روشنفکران واسط، جنبش‌های اجتماعی ایران، زمینه‌ها، بازدارنده‌ها، سازمان‌های غیردولتی، امکان‌های جدید و سایر دسته‌بندی شدند. تلاش شده است تا با ارتباط دو مفهوم روشنفکر واسط و جامعه‌ی مدنی، به فهم بهتر نقش جامعه‌ی مدنی و نهادهای آن مانند اتحادیه‌ها، صنف‌ها و سازمان‌های غیردولتی در جنبش‌های اجتماعی ایران پرداخته شود.

نام‌ها

هادی میری آشتیانی
پژوهشگر

پیشنهاد ما

عباس امانت
آزادی اندیشه شماره ۱۲
گاهشماری خورشیدی و تکوین هویت ایرانی
محسن متقی
آزادی اندیشه شماره ۱۲
روحانیت و چرخش قرن: از روحانیت بر قدرت تا روحانیت در قدرت
مهرداد صمدزاده
آزادی اندیشه شماره ۱۲
ایران و جنبش عدم خشونت در آستانه قرن حاضر
منصور معدل
آزادی اندیشه شماره ۱۲
جهش سکولار در بین ایرانیان: یافته‌هایی از نظرسنجی تطبیقی و دراز مدت در ایران و خاورمیانه
سعید پیوندی
آزادی اندیشه شماره ۱۲
استقلال دانشگاه، آزادی آکادمیک و حکومت: روایت یک قرن تنش و بی‌اعتمادی

از دست ندهید

خبرها

جنبش زنان ایران
خبر
انتشار لایحه حقوقی زنان به‌مناسبت روز جهانی زنان
-
خبر
پایان موفقیت‌آمیز پروژه کتاب الکترونیک «اقتصاد»

رویدادها