بنر کنفرانس ICCI ۲۰۲۴ در وبسایت ایران آکادمیا
بنر تلفن همراه کنفرانس ۲۰۲۴
«نگاه به شرق» جمهوری اسلامی در بستر شکل‌گیری نظم نوین جهانی

«نگاه به شرق» جمهوری اسلامی در بستر شکل‌گیری نظم نوین جهانی

https://doi.org/10.53895/ftj1208

کلیدواژه‌ها: شرق، غرب، نظم نوین جهانی، اکراین، پوتین، خامنه‌ای

از ژورنال آزادی اندیشه شماره ۱۲

آزادی اندیشه شماره ۱۲
10 محتوا

نام‌ها

چکیده

هدف این مقاله مطالعه سیاست «نگاه به شرق» جمهوری اسلامی در بستر شکل‌گیری نظم نوین جهانی حول دو محور لیبرال دموکراسی و دیکتاتوری درجهان، تلاش برای بازیابی موقعیت اَبَرقدرتی روسیه، و طرح پروژه اقتصادی «جاده ابریشم نوین» چین است. برای جمهوری اسلامی رویداد سیاسی روسیه و اقتصادی چین به منزله «طلوع شرق» است که آنها می‌توانند بی نیاز از غرب برای پیشرفت جامعه و بقای خود به آنها تکیه کنند. نگاه به شرقِ جمهوری اسلامی در خدمت توهم «برگشت تاریخ» پوتین است. قرارداد همکاری ۲۵ ساله ایران و چین ربطی به طرح جاده ابریشم چین که بیش از ۱۰۰ کشور را شامل می‌شود ندارد.

پیشنهاد ما

خبرها

رویدادها