بنر ثبت نام در برنامه تحصیلی ایران آکادمیا
بنر ثبت نام در برنامه تحصیلی ایران آکادمیا
نوشتاری

محتوای آگورا، به دو دسته کلی «نوشتاری» و «مولتی‌مدیا» تقسیم شده‌است. در بخش نوشتاری آگورا، شما به مجموعه مقاله‌ها،‌ترجمه‌ها، جُستارها و دیگر نوشته‌های استادان، دانش‌آموختگان و دانشجویان و همچنین دیگر اندیشمندان و دانشگاهیان و پژوهشگران و هنرمندان دسترسی خواهید داشت.

جستار
بایگانی همه جُستارهای آگورا
55 Post(s)
مقاله
بایگانی همه مقاله‌های آگورا
166 Post(s)

بایگانی نوشتاری

جستار
ایدئولوژی چیست؟
جستار
امکان و امتناع تحقق دموکراسی در ایران
رامتین باشی
رقص جمعی دختران ایران به دور آتش
آزادی اندیشه شماره ۱۳
نغمه‌های جنبش ژینا; تحلیل محتوای موسیقی انقلابی و اعتراضی ایران ۲۰۲۲
هادی میری آشتبانی
زن زندگی آزادی کف دست یک زن ایرانی
آزادی اندیشه شماره ۱۳
جنبش «زن، زندگی، آزادی»: کالبد شناسی یک شعار
کامران تلطف
دختران با روسری در دست در برابر میدان آزادی تهران
آزادی اندیشه شماره ۱۳
«زن، زندگی، آزادی» و فرایند یک دگرگونی در ایران
نیره توحیدی
تابلوی نه به جمهوری دیکتاتوری اسلامی و هشتگ مهسا امینی در دست یک زن با حجاب در خیابانی در ایران
آزادی اندیشه شماره ۱۳
اعتراضات اجتماعی ۲۰۲۳-۲۰۲۲ و مشروعیت‌زدایی از جمهوری اسلامی
فرهاد خسروخاور
جلد کتاب هماهنگی ویرانگر، انفال، سرمایه‌داری سیاسی اسلامی
آزادی اندیشه شماره ۱۳
هماهنگی ویرانگر، انفال، سرمایه‌داری سیاسی اسلامی : خوانشی جدید از ایران معاصر اثر مهرداد وهابی
مهرداد وهابی
تصاویری از نسرین ستوده و نامه‌هایش از زندان و جلد کتاب نامه‌های زندان
آزادی اندیشه شماره ۱۳
نامه به کودکانی که زاده می‌شوند، نامه‌های زندان اثر نسرین ستوده
منصوره شجاعی
آزادی اندیشه شماره ۱۳
مسئلۀ استقلال دانشگاه وهزینۀ آزاداندیشی در آن
موسی اکرمی
تصویری از صدیقه وسمقی
آزادی اندیشه شماره ۱۳
راه سخت تغییر
صدیقه وسمقی
تصویری از سنگربندی در ایران و یک دختر کُرد با علامت پیروزی
آزادی اندیشه شماره ۱۳
ریشه‌ها‌ی تاریخی و پویایی سیاسی «پرسش کُرد»[۱]
کامران متین
دختری با علامت پیروزی بر روی یک سطل زباله سوخته در تظاهرات خیابانی
آزادی اندیشه شماره ۱۳
آیا ایران در آستانه انقلاب دیگری است[۱]؟
آصف بیات
تصویر زنی در تظاهرات تهران۷ با تابلوی زن زندگی آزادی در دست
آزادی اندیشه شماره ۱۳
نقد سوژه نرمال; ورود به تحلیل گفتمان جنبش «زن، زندگی، آزادی»
محمدرضا نیکفر
زنی با روسری در دست و موی بلند در تظاهرات خیابانی در ایران
آزادی اندیشه شماره ۱۳
عاملیت زنان ایرانی در جنبش زن زندگی آزادی و پیامدهای آن
فرزانه صادقی، مریم تهرانی
تظاهرات شبانه در خیابانی در ایران دختران و پسران دست در دست با علامت پیروزی
آزادی اندیشه شماره ۱۳
جنبش‌های اعتراضی ناتمام و چالش شکل دادن به انگاره سیاسی جمعی جدید در ایران
سعید پیوندی
مقاله
روزانگی خشونت تماشایی در جمهوری اسلامی یا «آتش به اختیار»
مقاله
درباره خشونت اسلامی (مغایرت‌ها و تعارض‌های احکام عقلِ اهل تساهل و مدارا)
نویسنده: اسلاوی ژیژک، برگردان: احمدرضا میرناصری
جستار
عشق به دنیا، عشق به حقیقت
فریده خردمند
جستار
پروژه «در ایران چه می‌گذرد؟» – محمدرضا نیکفر
محمدرضا نیکفر
جستار
ازخودبیگانگی و ملالت‌های دوران مدرن از نگاه مارکس، دورکهایم و وبر
سعید مهدی‌زاده
جستارهای ریحانه غلامی
مقایسه‌ای بین نقد چزاره بکاریا و نقد هگل بر مجازات اعدام
ریحانه غلامی
مقاله
تابوی بکارت
زیگموند فروید، برگردان: فرامرز معتمد
جستار
بحران انگیزه و بحران مشروعیت را در ایران امروز چگونه می‌بینید؟
وحید اصغری
از آگورا
هزار مارکسیسمِ امانوئل والرشتاین
مصاحبه با امانوئل والرشتاین، برگردان فارسی: امانوئل شکریان
آزادی اندیشه شماره ۱۲
گاهشماری خورشیدی و تکوین هویت ایرانی
عباس امانت
آزادی اندیشه شماره ۱۲
استقلال دانشگاه، آزادی آکادمیک و حکومت: روایت یک قرن تنش و بی‌اعتمادی
سعید پیوندی
آزادی اندیشه شماره ۱۲
یک قرن و دو خیزش به سوی جنبش آزادی زنان (ژورنال آزادی اندیشه)
منصوره شجاعی
آزادی اندیشه شماره ۱۲
بررسی تز نفرین نفت از دیدگاه اقتصاد سیاسی در برنامه‌های توسعه دوره پهلوی و برنامه اول توسعه در دوره جمهوری اسلامی
نیما امدادی
آزادی اندیشه شماره ۱۲
روشنفکران واسط، جامعه‌ مدنی و جنبش‌های دموکراسی‌خواهی، زنان و کارگری در ۲۰ سال اخیر ایران
هادی میری آشتبانی
آزادی اندیشه شماره ۱۲
روحانیت و چرخش قرن: از روحانیت بر قدرت تا روحانیت در قدرت
محسن متقی