درسگفتارهای اندیشه انتقادی – محمدرضا نیکفر

درسگفتارهای اندیشه انتقادی – محمدرضا نیکفر

پنهان‌کن

نام‌ها

محمدرضا نیکفر
محمدرضا نیکفر
فیلسوف، استاد فلسفه سیاسی

شرح دوره

این درس که در یک ترم برگزار می‌شود وظیفه‌ای دوگانه در برابر خود دارد: هم مقدمه‌ای است بر اندیشه سیاسی و اجتماعی مدرن و هم مقدمه‌ای است بر اندیشه انتقادی. فکر انتقادی و فکر مدرن درهم‌تنیده‌اند. این درهم‌تنیدگی را بررسی می‌کنیم، جای‌جای بر روی فکر انتقادی مکث می‌کنیم و با اصول و ابزارهای آن آشنا می‌شویم.

“چیزی جور در نمی‌آید.” تجربه نابسامانی عزیمتگاه فکر انتقادی مدرن است. در این دوره می‌کوشیم این تجربه را تشریح کنیم و دریابیم که چگونه ممکن است نابسامانی به انتقاد و اندیشه راه برد.

منابع دوره

توجه: برخی از لینک‌های زیر، برای رعایت حقوق نشر و تألیف، عمومی نیستند و تنها با اکانت دانشجویان ایران آکادمیا در دسترس خواهند بود. شما می‌توانید عناوین این منابع را در اینترنت جستجو کنید.

ایمانوئل کانت، در پاسخ به پرسش: روشنگری چيست؟ ترجمه یدالله موقن لینک فارسی لینک انگلیسی

توماس هابس، لویاتان، ویرایش و مقدمه از سی.بی. مکفرسون، ترجمه حسین بشیریه، تهران ۱۳۸۰  لینک فارسی / لینک به مشخصات نسخه انگلیسی

رنه دکارت، گفتار در روش، ضمیمه جلد اول سیر حکمت در اروپا، محمدعلی فروغی (چاپ اول ۱۳۲۰-۱۳۱۰) لینک فارسی / لینک انگلیسی

لارن استارکی، ورزیدگی در تفکر انتقادی، مترجم: حمید پرنیان لینک فارسی لینک انگلیسی

مارشال برمن، تجربه مدرنیته، ترجمه مراد فرهادپور، تهران ۱۳۸۰  لینک فارسی لینک انگلیسی

مایکل پین، فرهنگ اندیشه انتقادی، از روشنگری تا پسامدرنیته. ترجمهٔ پیام یزدانجو. چاپ نخست. تهران: نشر مرکز. (کتاب مرجع) لینک به نسخۀ انگلیسی A Dictionary of Cultural and Critical Theory

هگل، عناصر فلسفه حق، ترجمه مهبد ایرانی طلب، تهران ۱۳۷۸ لینک به نسخه انگلیسی / لینک به نسخه فارسی

منابع تکمیلی

اجتماع و جامعه در نظریات فردیناند تونیس. لینک فارسی / لینک انگلیسی

حسن قاضی مرادی، درآمدی بر تفکر انتقادی، تهران: ۱۳۹۱

فرهاد خسروخاور، چگونگیِ شکل‌گیریِ علوم اجتماعی در غرب و در ایران، تفاوت‌ها و مانع‌ها و دستاوردها، نشریه آزادی اندیشه (شماره ۱، ۲۰۱۵)، ص ۱۱۹ به بعد. لینک.

کارل مارکس و فریدریش انگلس، مانیفست حزب کمونیست. لینک فارسی / لینک انگلیسی

کلیله و دمنه، باب برزویه طبیب. لینک

متفکران آلمان: فردیناند تونیس. لینک

میرزا فتحعلی آخوندزاده، مکتوبات. لینک

هوبرت شلایشرت، شگردها، امکانها و محدودیتهای بحث با بنیادگرایان، ترجمه: محمدرضا نیکفر، تهران: ۱۳۸۰

درسگفتارها

با کلیک بر روی هر یک از عنوان‌های زیر، ویدئوی درسگفتار بر روی صفحه باز خواهد شد

پیشنهاد ما این است که سرعت نمایش ویدئو را روی ۱،۲۵ تنظیم کنید.

اندیشه انتقادی – درآمدی بر فلسفه سیاسی ۱

اندیشه انتقادی- درآمدی بر فلسفه سیاسی ۲

اندیشه انتقادی – درآمدی بر فلسفه سیاسی ۳

شروع اندیشه سیاسی جدید در اروپا – ۱

شروع اندیشه سیاسی جدید در اروپا – ۲

شروع اندیشه سیاسی جدید در اروپا – ۳

شروع اندیشه سیاسی جدید در اروپا – ۴

جامعه، جماعت و جماعت‌گرایی ۱

جامعه، جماعت و جماعت‌گرایی ۲

جامعه، جماعت و جماعت‌گرایی ۳

جامعه، جماعت و جماعت‌گرایی ۴

ادراک نابه‌سامانی از دید هگل و مارکس – ۱

ادراک نابه‌سامانی از دید هگل و مارکس – ۲

ادراک نابه‌سامانی از دید هگل و مارکس – ۳

ادراک نابه‌سامانی از دید هگل و مارکس – ۴

ادراک نابه‌سامانی از دید هگل و مارکس – ۵

مفهوم عصر جدید – ۱

مفهوم عصر جدید – ۲

مفهوم عصر جدید – ۳

مفهوم عصر جدید – ۴

مفهوم عصر جدید – ۵

مدرنیته و تفکر انتقادی – ۱

مدرنیته و تفکر انتقادی – ۲

مدرنیته و تفکر انتقادی – ۳

مدرنیته و تفکر انتقادی – ۴

مفهوم نقد – ۱

مفهوم نقد – ۲

مفهوم نقد – ۳

مفهوم نقد – ۴

نقد در مفهوم منطقی – ۱

نقد در مفهوم منطقی – ۲

نقد در مفهوم منطقی ۳

نقد در مفهوم منطقی – ۴

نقد در مفهوم کاربردی – ۱

نقد در مفهوم کاربردی – ۲

نقد در مفهوم کاربردی – ۳

نقد در مفهوم کاربردی – ۴

ایدئولوژی چیست؟ -۱

ایدئولوژی چیست؟ – ۲

ایدئولوژی چیست؟ – ۳

ایدئولوژی چیست؟ – ۴

ایدئولوژی چیست؟ – ۵

نقد ایدئولوژی – ۱

نقد ایدئولوژی – ۲

نقد ایدئولوژی – ۳

نقد ایدئولوژی – ۴

نقد ایدئولوژی – ۵

جمع‌بندی – ۱

جمع‌بندی – ۲

جمع‌بندی – ۳

جمع‌بندی – ۴

جمع‌بندی – ۵

جمع‌بندی – ۶

پیشنهاد ما

درسگفتارهای محمدرضا نیکفر
درسگفتارهای محمدرضا نیکفر
خاورمیانه و مشکل نداشتن آرمان سازنده صلح - بخش دوم - محمدرضا نیکفر
م. ر. نیکفر
آگورا
درآمدی بر تئوری سیستم- جلسه چهارم: گزاره‌ها و مفهوم‌های اصلی تئوری سیستم – ۳
م. ر. نیکفر
آگورا
درآمدی بر تئوری سیستم- جلسه سوم: گزاره‌ها و مفهوم‌های اصلی تئوری سیستم – ۲
م. ر. نیکفر
آگورا
درآمدی بر تئوری سیستم- بخش دوم جلسه هفتم: معناشناسی و ساختار اجتماعی
م. ر. نیکفر
آگورا
درآمدی بر تئوری سیستم- بخش یکم جلسه هفتم: نقد تئوری سیستم‌های اجتماعی لومن

از دست ندهید

خبرها

نویسنده: کمال سلیمانی، برگردان: مهدی رضایی
کتاب
اسلام و ناسیونالیسم‌های متنازع در خاورمیانه ۱۹۲۶-۱۸۷۶
نویسنده: کیت میلِت، برگردان: کوهیار گُردی
کتاب
سیاست جنسی

رویدادها

15 دسامبر
15 دسامبر
علی پرسان و آرش سرکوهی
17:00

تا

20:00
00
:
00
:
00
:
00
This Event Has Ended
نگاهی به سویه‌هایی از کارنامه سیاسی ایرانیان در خارج
17 دسامبر
17 دسامبر
19:00

تا

20:30
00
:
00
:
00
:
00
This Event Has Ended
«انقلاب» یا گام‌های صبورانه در راه گذار به دموکراسی؟