دختری با علامت پیروزی بر روی یک سطل زباله سوخته در تظاهرات خیابانی

آیا ایران در آستانه انقلاب دیگری است[۱]؟

https://doi.org/10.53895/ftj1304

کلیدواژه‌ها: ایران، استعمار داخلی، جنبش اجتماعی، مسیر انقلابی، جنبش «زن، زندگی، آزادی»

از ژورنال آزادی اندیشه شماره ۱۳

آزادی اندیشه شماره ۱۳
13 محتوا

نام‌ها

چکیده

چگونه می‌توانیم جنبش «زن، زندگی، آزادی» را بررسی کنیم، جنبشی که متعاقب مرگ مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد بزرگترین چالش سیاسی را برای جمهوری اسلامی به وجود آورده است؟ این نه صرفا یک انقلاب فمینیستی است، نه فقط شورش نسل نو، و یا به سادگی راجع به حجاب اجباری. این خیزشی است برای باز پس گرفتن زندگی، مبارزه‌ای برای رها کردن زیست-جهان مردم از بند یک استعمار داخلی. در این میان زنان، به عنوان موضوع مرکزی این استعمار، به پیشگامی جنبشی به پا خواسته‌اند که شاید بتواند ایران را در یک «مسیر انقلابی» رهنمون شود.


[۱]  نسخه اولیه‌ای از این مقاله در سایت زیتون، ۹ اسفند ۱۴۰۱ برابر ۲۸ فوریه ۲۰۲۳ به چاپ رسید. نسخه‌ای انگلیسی از این مقاله در این نشریه Journal of Democracy  منتشر شده است. نگاه کنید به:

Asef Bayat, “Is Iran on the Verge of Another Revolution?,” Journal of Democracy 34, no. 2 (April 2023).

در پیوند با این محتوا

پیشنهاد ما

خبرها

رویدادها